20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ۰۹:۵۵:۰۰
کد مطلب:  L64nVPr0
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران خبر داد:
برای اولین بار در استان غنی سازی بانک آزمون های سوالات سواد آموزی انجام شد

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از غنی سازی بانک آزمون های سوالات سواد آموزی برای اولین بار در شهرستان های استان تهران خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی واطلاع رسانی اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران، در این نشست که با حضور منتخبان،کارشناسان، صاحب نظران وآموزش دهندگان منتخب شهرستانها ومسئولین استان برگزارشد، سعید شهریاری، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  گفت : سنجش وارزشیابی جزءلاینفک تعلیم وتربیت به شمار می رود که بدون استمرار دقیق آن ، رسیدن به اهداف مورد نظر به صورت مطلوب ناممکن خواهد بود .

ویافزود : اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سواد آموزی مطابق با مصوبه 864 شورای عالی آموزش وپرورش به سنجش وارزشیابی به عنوان جزء تفکیک ناپذیر از فرایند یاددهی – یاد گیری نگریسته است . وی هدف اصلی از سنجش وارزشیابی را اصلاح وبهبود آموخته ها ویادگیری سواد آموزان وفرایند یاددهی– یادگیری دانست  ودر ادامه تصریح کرد : در سنجش آموخته ها ویادگیری سواد آموزان ، توانایی آنان در کاربرد آموخته هایشان درامور روزمره زندگی مورد توجه قرار گیردواز خود سنجشی ودیگر سنجشی به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات مکمل سایر ابزارها ، استفاده شود .

معاون سواد آموزی  با تاکید بر انعکاس نتایج به دست آمده از سنجش وارزشیابی به گونه ای که سواد آموزان را درزمینه یادگیری وشرکت در کلاس  درس ، تشویق وترغیب نمایند ، به استفاده از انواع سنجش وارزشیابی (ورودی ،تکوینی وپایانی) اشاره نمود .

معاون سواد آموزی افزود : به منظور کمک به ارتقای آموزش سواد آموزان ، ارزشیابی (تکوینی وپایانی) راهکار بسیار مناسبی است.

این مقام مسئول تصریح کرد :ارزیابی وسیله ای برای تغییر ، اصلاح وبهبود کیفیت هر کاری می باشد . بدون شک ارزیابی  هدف دار ما را به نتیجه مناسب تر می رساند . در این راستا با دگرگونی که در قسمت های مختلف به عمل می آید ، زمینه پیشرفت ورفع نواقص وکاهش هر چه بیشتر اشتباهات ورسیدن به هدف از پیش تعیین شده فراهم می کند .

گفتنی است تکمیل ،غنی سازی بانک آزمونهای سواد آموزی درطی چند روز انجام می پذیرد.

به اشتراک بگذارید :