16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۱۳:۱۲:۴۲
کد مطلب:  JP9lOPb4
توسط هنرجویان هنرستان های کاردانش استان اصفهان صورت گرفت:
کسب شش رتبه کشوری در مسابقات علمی کاربردی

هنرجویان استان اصفهان در مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرجویان هنرستان های کاردانش موفقیت هایی را کسب کردند.

با عنایت به نقش مطلوب برنامه مستمر تشویقی و ترغیبی در بروز خلاقیت های علمی و عملی و نیز تقویت روحیه رقابت جویی و رقابت پذیری به هدف آشنایی جامعه با توانمند ی های هنرجویان شاخه کاردانش و اشاعه فرهنگ کار و مهارت آموزی و همچنین فراهم آوردن شرایط مناسب و به منظور کیفیت آموزشهای مهارتی، چهاردهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرجویان هنرستان های کاردانش در مرحله کشوری با حضور 322 تعداد نفر از هنرجویان برتر کشور در 37 رشته به میزبانی خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مسابقات، هنرجویان استان اصفهان در 22 رشته با سایر شرکت کنندگان به رقابت پرداختند و موفق به کسب رتبه های ذیل شدند.

رتبه های اول کشوری:

رشته باغبانی، هنرجو ناهید صالحی، هنرستان ریحانه از نجف آباد

 رشته برق صنعت، علیرضا احمدی  شاپور آبادی، هنرستان  فردوسی از برخوار

 رشته گرافیک کامپیوتر، مائده جعفری، هنرستان فرزانه از جرقویه سفلی

رتبه های دومی کشوری :

رشته ساختمان  سازی، علیرضا لطفی،  هنرستان خیام از  باغبهادران

رشته طراحی و توسعه صفحات وب، فاطمه گل شیری، هنرستان  شاهد عترت از ناحیه 4

رتبه سوم  کشوری :

پرورش عمومی دام، علی آقابابایی  دیدرانی، هنرستان شهید کشوری از ناحیه 6 

به اشتراک بگذارید :