15 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۰:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1594926
محمود امانی طهرانی خبر داد؛
کمیسیون معین شورای عالی با تغییر شیوه ارزشیابی درس فارسی دوره اول متوسطه موافقت کرد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تغییر عنوان و شیوه ارزشیابی درس قرائت فارسی و نگارش دوره اول متوسطه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه ۹۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش، موضوع « واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش» اظهار داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی درباره درس قرائت فارسی و انشاء دوره اول متوسطه با تغییر عنوان و شیوه ارزشیابی درس قرائت فارسی و انشاء این دوره از سال تحصیلی 1401 - 1400 موافقت کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه عنوان « قرائت و دستور زبان فارسی» به «فارسی» و نوع ارزشیابی آن از شفاهی به «کتبی – شفاهی» به میزان نمره 10 -10 و عنوان «انشاء» به «نگارش» تغییر یافت.

امانی طهرانی تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی دبیران ادبیات فارسی و نگارش تغییر عنوان و شیوه سنجش و ارزشیابی درس قرائت فارسی از شفاهی به «کتبی – شفاهی» بود تا بتوانند همه ساحت های ذوقی و دانشی این درس را مورد سنجش قرار دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان گفت: از آنجایی که بخش عمده ای از محتوای درس فارسی را درک مطلب، واژگان، دانش های زبانی و ادبی، تاریخ ادبیات و تحلیل متن تشکیل می دهد که صرفاً به شیوه قرائت اجرا نمی شود، لذا در این جلسه پیشنهاد شد عنوان«فارسی» در کارنامه و سرفصل های درسی جایگزین «قرائت فارسی» گردد.

به اشتراک بگذارید :