19 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۹:۵۸:۰۰
کد مطلب:  1594444
بازنشر خبرنامه کرونا و آموزش و پرورش شماره 2 به اهتمام کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی دی 1399
بررسی وضعیت برنامه ها و اقدامات بازگشایی مدارس: یک مرور بین المللی

 این گزارش بر مبنای مطالعات پیمایشی که اخیرا انتشار یافته است، آماده شده است و هدف آن بررسی تاثیر تعطیلی طولانی­ مدت مدارس بر یادگیری دانش آموزان و فضای حاکم بر برنامه ها و اقدامات به منظور بهبود یادگیری در زمان شیوع ویروس کووید 19 می باشد.  در مارس 2020 (اسفند 98) در سراسر دنیا مدارس به تدریج  بسته شدند و دولت ها، حوزه های صلاحیت دار و  مسئولان آموزش و پرورش و ذینفعان مرتبط، سریعا از آموزش راه دور و مجازی حمایت کردند.

ترجمه و اشاعه اخبار و متون مرتبط در باره شیوع بیماری کووید -19

و دلالت های آن برای آموزش و پرورش ایران

   

ترجمه گزارش منتشر شده توسط  موسسه

Educational Development Trust   

عنوان گزارش:

بررسی وضعیت برنامه ها و اقدامات بازگشایی مدارس: یک مرور بین المللی[1]

تاریخ انتشار:اکتبر 2020(مهر-آبان 1399)

به اهتمام :

کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی

دی 1399

 

[1]. این متن براساس مقالاتی که توسط educational development trust   

با عنوان of plansactions for school reopeningAn international reviewدر اکتبر 2020 (10 مهر تا 10 آبان 1399)انتشار یافته ،ترجمه شده است.

مقدمه و یافته ­های کلیدی

 این گزارش بر مبنای مطالعات پیمایشی که اخیرا انتشار یافته است، آماده شده است و هدف آن بررسی تاثیر تعطیلی طولانی­ مدت مدارس بر یادگیری دانش آموزان و فضای حاکم بر برنامه ها و اقدامات به منظور بهبود یادگیری در زمان شیوع ویروس کووید 19 می باشد.  در مارس 2020 (اسفند 98) در سراسر دنیا مدارس به تدریج  بسته شدند و دولت ها، حوزه های صلاحیت دار و  مسئولان آموزش و پرورش و ذینفعان مرتبط، سریعا از آموزش راه دور و مجازی حمایت کردند. سازمان توسعه آموزشی اعتماداین موضوع را از شروع تحولات دنبال کرده و در پی پاسخگویی به چالش ها و نگرانی های پیش آمده برای مسئولان آموزش و پرورش می باشد. البته، در این مدت پاسخ های آموزشی، چالش ها و راه کارهای مربوط به این موضوع،  تغییر، تعدیل و توسعه یافته اند. امروز تصویر جهانی از بازگشایی مدارس در آموزش و پرورش که هنوز با ویروس کووید 19 دست پنجه نرم می کنند، بسیار پیچیده و به طور فزاینده ای آشوبناک و نامنظم به نظر می رسد. از آوریل تا ژوئن 2020، موسسه توسعه آموزشی اعتماد، 8 گزارش با همکاری ادتک هاب[1]تهیه و تدوین کرده است.

[1]. EdTech Hub


 

این گزارش ها با موضوعات مختلفی به شرح زیر:

- پداگوژی صحیح در یادگیری از راه دور؛

- سیاست های لازم به منظور حمایت از ادامه یادگیری ها؛

- راهکارهای حمایت از آموزش دختران؛

- چگونگی حمایت از کودکان مناطق محروم و کودکان با نیازهای ویژه؛

-سنجش برنامه هایی برای بازگشایی مدارس و ....

 

جهت پاسخگویی به دغدغه های سیاستگذاران آموزشی تهیه و انتشار یافته است.

بر اساس گزارش های ذکر شده مهم ترین چالش ها و خطراتی که در بازگشایی مدارس در سطح دنیا با آن روبرو هستیم عبارتند از:

-سلامت و تندرستی فیزیکی و روحی دانش آموزان

-خطر ترک تحصیل زیاد و افزایش آمار کودکان کار و ازدواج زودهنگام

 

-از دست دادن یادگیری اثربخش و تعمیق شکاف یادگیری در دانش آموزان مناطق محروم

-فرسایش و از دست دادن معلمان (درخواست بازنشستگی زود هنگام و غیره)

- کاهش اعتبارات آموزش و پرورش  و تنزل کیفیت یادگیری که در نهایت ممکن است به بحران یادگیری منجر گردد.

 

خلاصه ای از نتایج و یافته های کلیدی

 

- سلامتی معلم و دانش آموز برای جامعه آموزش و پرورش در سطح بین الملل هنوز نگران کننده است. در بازگشایی مدارس مسئولان آموزشی و سیاستگذاران بایستی سلامت فیزیکی و روحی دانش آموزان و معلمان را مد نظر قرار دهند.

- در برنامه بازگشایی مدارس توجه ویژه ای باید به بسیج نیروها، خانواده ها و مراقبان به منظور حمایت از دانش آموزان، معلمان و آموزش داده شود. نتایج نشان می دهد همکاری و مشارکت در جلب نظر ذینفعان محلی اگر به طور اثربخش و حمایتی صورت گیرد، نه تنها منجر به بهبود یادگیری در دانش آموزان می گردد بلکه در یادگیری دراز مدت نیز تاثیر دارد.

-معلمانی که با سختی و ناامنی زیاد مواجه هستند، نیازمند حمایت بیشتری جهت بازگشت به مدرسه هستند. در بین سیاستگذاران آموزشی، باید به نگرانی در بازگشایی مدارس به  معلمان جهت بازگشت به محل کار سالم اطمینان داده شود تا آن ها بتوانند به نیازهای فراگیران پاسخ های موثری بدهند. سیاستگذاران باید کاستی هایی که معلمان با آن روبرو هستند را برطرف نمایند.

-وضعیت بازگشایی مدارس  در سطح دنیا بی نظم، بهم ریخته، متنوع و سیاسی است.پیش فرض آغاز بازگشایی مدارس، کنترل بیماری کووید 19 می باشد. اما موضوعاتی درخصوص فعالیت های اقتصادی، سیستم ها را تشویق  به بازگشایی مدارس میکند. وقتی جوامع نگران  از دست دادن آموزش هستند، دولت ها تحت فشار قرار می گیرند تا اقدام به بازگشایی مدارس نمایند. سیاستگذاران باید با ذینفعان مذاکره کنند و با مطبوعات به درستی برنامه ها را تشریح نمایند. آنها باید بازگشایی مدارس را با رویکردهای انعطاف پذیر و ترکیبی آغاز نمایند و همچنین برنامه های آموزش از راه دور را در صورت نیاز احتمالی در آینده توسعه دهند.

-شواهد نشان می دهد که دولت ها در بسیاری از کشورها در مکان هایی که می خواهند مدارس را بازگشایی نمایند، درگیر سنجش سلامتی و بهداشت شده اند و کمتر تمرکز بر موقعیت یادگیری دارند.  بازگشایی موثر مدارس به وجود برنامه دقیق و شفاف برای ارزیابی سال تحصیلی وابسته است. مداخله لازم باید برای دانش آموزان آسیب پذیر فراهم باشد. برنامه هایی بایستی فراهم گردد تا از دست دادن فرصت های یادگیری را جبران نماید.

-نظارت دقیق با استفاده از داده های خوب و خرد سیستمی لازم است تا دولت ها با مسئولیت و راهبردی عمل کنند.  هنگامی که سیستم اقدام به بازگشایی مدارس کند، باید میزان ثبت نامی ها و ترک تحصیل ها در آغاز سال تحصیلی به ویژه در گروه های آسیب پذیر مانند دختران مورد نظارت قرار گیرد. بایستی با پیگیری های صحیح و دقیق یادگیری این گروه ها دنبال شود.

-فرایند شکاف های مالی بعد از کووید 19 نامشخص است. بنابراین، یک برنامه شفاف جهت حمایت از بودجه آموزش و پرورش در سطح جهان لازم و ضروری است. بحران اقتصادی ناشی از کووید نیازمند جبران توسط دولت ها و خیرین هستند. 

وضعیت بازگشایی مدارس در جهان-اکتبر 2020

تصویر ارائه شده در ابتدای گزارش

این متن به بررسی برنامه های بازگشایی مدارس در سطح جهان و اینکه چگونه معلمان و دانش آموزان می توانند باسلامت، بااطمینان و بی خطر به مدارس برگردند می پردازد.

گورجن و مک آلیوی در گزارشی که در ژوئن 2020 ارایه دادند اشاره کردند که بیشتر برنامه های بازگشایی مدارس بجای فراهم نمودن شرایط یادهی و یادگیری بر چالش های فوری جهت اجرای پروتکل های بهداشتی تاکید دارند. یافته های کلیدی آن گزارش پیشنهاد می دهد:

-نیاز فوری به منظور تاکید بر چالش های سلامتی و بهداشتی به معنی این است که برنامه ها برای دسترسی و عدالت و برابری مورد غفلت قرار گرفته است.

-سیاست ها و برنامه های بازگشایی مدارس به ندرت کیفیت پشتیبانی را مورد توجه قرار داده است.

-بازگشایی مدارس در جوامع کم درآمد نیازمند ارائه راهکارهای جدید است و به سادگی اقتباس رویکردهای قابل اجرا در کشورهای ثروتمند و با درآمد بالا نیست.

سیاست های بازگشایی مدارس بسیار متنوع بوده و شروع آن بستگی به میزان کنترل ویروس دارد. اما افزایش نگرانی های اقتصادی و نگرانی در خصوص پتانسل آسیب های عدم حضور طولانی مدت در مدرسه باعث شده است تا نظام های آموزشی ، مدارس را علیرغم کنترل کامل ویروس بازگشایی نمایند.

در ماه های اکتبر و سپتامبر 2020 بسیاری از دولت ها قدم هایی را جهت بازگشایی مدارس برداشتند. البته شرایط گیج کننده است و برنامه ها ممکن است در زمان کوتاه تغییر یابد. نقشه بالا وضعیت روند بسته بودن و بازگشایی مدارس تا نیمه اکتبر 2020 (مهر آبان 1399)در سطح دنیا را نشان می دهد. به منظور برجسته کردن فرایند سیال بودن برنامه های بازگشایی باید گفت که از 12 تا 23 اکتبر در زمان تهیه این گزارش، 27 کشور وضعیت بازگشایی مدارس را تغییر دادند. برخی از کشورها به صورت غیر منتظره مدارس را بازگشایی کردند (به عنوان مثال کنیا در اکتبر شروع به بازگشایی مدارس کرد، علیرغم اعلام اولیه که قرار بود مدارس را در ژانویه 2020 بازگشایی کنند). این در حالی است که برخی از کشورها به دلیل شیوع افزایشی ویروس مدارس را تعطیل کردند (مانند جمهوی چک).

وضعیت بازگشایی مدارس در سطح جهان و میزان امن بودن مکان هایی که دانش آموزان و کارکنان را سالم نگه دارند، متفاوت است.

بسیاری از کشورهای اروپایی به طور کامل  مدارس را در آغاز سال تحصیلی 2020-2021 (آگوست/ سپتامبر 2020) بازگشایی کردند. در انگلستان مدارس ابتدایی (11-5 ساله) تشویق شدند تا از اول ژوئن در گروه های کوچک و با کمک محفظه های پلاستیکی شروع کنند و دانش آموزان 11-10 ساله از 15 ژوئن در مدرسه حضور یابند. با آغاز سال تحصیلی در سپتامبر مقرر شد همه دانش آموزان با رویکرد استفاده از محفظه های پلاستکی که کمک می کرد دانش آموزان ارتباط محدودتری با بقیه داشته باشند، به مدرسه بازگردند.

 آلمان هم مدارس را در سپتامبر بازگشایی کرد با تقسیم کردن دانش آموزان در گروه های کوچک که از ارتباط با سایر گروه ها جلوگیری می شدند، به همین ترتیب نیز معلمان تقسیم بندی شدند. به این معنی که اگر در یکی از گروه های دانش آموزی بیماری شیوع می کرد، مجبور نبودند همه گروه ها را در قرنطینه نگه دارند. همه دانش آموزان و معلمان ملزم به پوشیدن ماسک صورت در سالن ها و موقع ورود به کلاس ها بودند، اما هنگام نشستن در کلاس به آنها اجازه داده می شد ماسک  خود را در بیاورند.     

در نروژ بازگشایی مدارس توسط دولت به آوریل بر می گردد، اما با طرح سه رنگ چراغ ترافیک مدارس را طبقه بندی کرد. برنامه مدارس با چراغ سبز مانند ساعت های نرمال عمل می کردند، رنگ زرد به معنی این بود که مدارس بایستی ارتباطات در مدرسه را کم بکنند و دستورالعمل های بهداشتی را افزایش دهند و بالاخره، رنگ قرمز نشان دهنده این بود که مدارس باید تعداد دانش آموزان را کاهش دهند و ساعات حضور بچه ها در مدرسه را متنوع سازند.

در کلمبیا، یک فازبندی ایالتی و استانی به منظور بازگشایی مدارس شکل گرفت که میزان موارد ابتلا به بیماری مد نظر قرار گرفت. ابتدا مدارس فقط درهای خود را به روی دانش آموزان پایه های 12-9 باز کرد، البته به 4 استان اجازه داده نشد، مدارس را برای هیچ یک از گروه های سنی دانش آموزان باز کنند. معیار حضور در مدرسه شامل حضور حداکثر 20 دانش آموز در یک کلاس و با فاصله 2 متری از هم بود. بایستی دمای بدن دانش آموزان سنجید شود و دانش آموزان ملزم بودند قبل از ورود به کلاس، دست هایشان را بشویند و ماسک شان را بپوشند. در مناطقی که تعداد دانش آموز بیشتری بود، آنها در دو شیفت طبقه بندی شدند و آموزش ترکیبی از تدریس در فضای مجازی و حضور در مدرسه به صورت متناوب ادامه یافت.

زیمبابوه هم جز کشورهایی است که رویکرد فازبندی برای برگرداندن دانش آموزان به مدرسه را اجرا کرد. اما این موضوع توسط معلمان پیچیده شد. دولت، برنامه برگرداندن تدریجی دانش آموزان به مدرسه را اجرا کرد و تا نوامبر همه دانش آموزان بایستی در مدرسه حضور می یافتند.  اما بسیاری از معلمان گزارش کار ندادند. اتحادیه های معلمی تقاضا کردند دولت ابتدا باید به آنها فوق­العاده ویژه کووید 19 پرداخت کند و حقوق و محیط های کاری آنها را بهبود بخشد.

غنا نمونه ای از کشورهایی است که به بازگشایی بخشی مدارس اقدام کرد و میزان حضور دانش آموزان در کلاس با حداکثر با مجموع 30 دانش آموز در دوره ابتدایی و 25 دانش آموز در دوره متوسطه مدنظر قرار داد. همه دانش آموزان و معلمان ملزم به استفاده از ماسک شدند. مدارس همچنین ملزم به تهیه صابون، دستمال کاغذی، دماسنج و مواد ضدعفونی کننده شدند، البته مشخص نیست همه مدارس توانستند این امکانات را به طور کامل فراهم سازند یا نه. 

در هند، دولت ملی حداقل استانداردها را ابلاغ کرد. البته تصمیم گیری در خصوص نحوه بازگشایی مدارس به ایالت ها محول گردید. معیارها در سطح ملی عبارتند از:

-یادگیری از راه دور ترجیح و تشویق می گردد.

-دانش آموزان اجازه انتخاب یادگیری آنلاین به جای یادگیری حضوری را دارند.

-ایالت ها می توانند طبق پروسه عملیاتی استاندارد محلی، مدارس را باز نمایند. 

-دانش آموزان باید رضایت نامه کتبی از اولیاء خود جهت حضور در مدرسه داشته باشند.

در دهلی هند، مدارس تعطیل باقی ماند و دولت رویکرد ارتباط از طریق واتساپ و پیامک را در پیش گرفت. دپارتمان آموزش مدرسه ای، دفترچه راهنمایی به منظور آموزش دیجیتالی و از راه دور را در زمان تعطیلی مدارس تهیه و تدوین کرد. در این راهنما انتظارات لازم برای معلمان و نحوه ارتباط و همکاری با خانواده ها تدوین شد. معلمان باید به صورت روزانه برنامه دانش آموزان در دوره کودکستان تا پایه هشتم را به اولیای آنها از طریق واتساپ بفرستند. برای پایه های نهم و دهم برنامه باید به صورت موضوعی تدوین شود و برای کلاس های 11 و 12 تدریس آنلاین روزانه به مدت 2 ساعت و برای 12 موضوع درسی طراحی گردید.  معلمان این گروه ها ملزم بودند تا همیشه از طریق تلفن، پاسخگوی اولیا و دانش آموزانی که به دسترسی به برنامه های آنلاین ندارند، باشند تا هماهنگی لازم را جهت جمع آوری فعالیت های دانش آموزان توسط اولیای خودشان را انجام دهند. مدیران در مدارس دولتی موظف شدند تا فعالیت های هفتگی، کلاس های مختلف را گزارش کنند.

 

 

                معیارهای سنجش امن بودن مدارس از نظر سلامتی در مناطقی که تصمیم به بازگشایی دارند (برنامه ریزی شده یا سنجش عملی)

 

 

معیارهای سنجش امن بودن مدارس از نظر سلامتی در مناطقی که تصمیم به بازگشایی دارند

کشورها

بررسی دمای بدن

ویتنام، برمودا، بوتسوانا، ارمنستان، چین، سنگاپور

ضد عفونی دست ها

آرژانتین، برمودا، باربادوس، کوبا، گینه، بوتسوانا، استرالیا، بلژیک، چین، ژاپن، سنگاپور

تمیز کردن معمولی

بوتسوانا، ارمنستان، چین، کلمبیا، کامرون، اندونزی، ماداگاسکار، تانزانیا

استفاده از ماسک توسط دانش آموزان و اولیاء

بوتسوانا، زامبیا، گینه، گینه نو، ویتنام، بلژیک، اسپانیا، چین، سنگاپور، تاجیکستان، آلمان

فاصله گذاری اجتماعی در کلاس

گینه استوایی، زامبیا، یونان، اسپانیا، ویتنام

یادگیری ترکیبی و یا شیفت بندی

کلمبیا، کنیا، افغانستان، کلمبیا، اندونزی

بازگشت تدریجی با توجه با پایه تحصیلی

نامیبیا، کنیا، افغانستان، کلمبیا، اندونزی

بازگشایی بر اساس معیارهای تعداد ابتلای منطقه ای

کلمبیا، چین، اورگوئه

ترجیح یادگیری از راه دور

هند

محدودیت از نظر تعداد دانش آموزان در کلاس/استفاده از محفظه های پلاستکی/یا گروه های کوچک

کلمبیا، زامبیا، استونی، سنگاپور، انگلستان، کانادا، آلمان، دانمارک

کلاس های خارج مدرسه ای

ارمنستان، دانمارک

بازگشایی در زمان امتحانات

تانزانیا، سیرالئون، مالاوی، مصر

ساخت کلاس های بیشتر

روندا

برنامه درسی فشرده و تجمیع شده

موزامبیک، فیلیپین

کوتاه کردن سالنامه مدرسه

زامبیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجش و بهبود مشکلات یادگیری در زمان بازگشایی مدارس

کافنبرگر[1]تخمین زده است که تاثیر تعطیلی مدارس به خاطر شیوع ویروس کرونا برابر با از دست دادن یک سال تحصیلی خواهد بود. واگنر و وارن[2] پیش بینی و تخمین زده است بین 7 الی 9.7 میلیون دانش آموز به خاطر تاثیرات غیر مستقیم بحران های اقتصادی ناشی از  شیوع همه گیری این بیماری ترک تحصیل خواهند کرد.  گزارش اخیر یونیسف نشان می دهد کودکان 11-9 ساله که در زمان شیوع کرونا خارج از مدرسه بودند بین 11 الی 43 نمره از کودکانی که در این زمان در مدرسه حضور داشتند،  در یادگیری مهارت خواندن پایین تر هستند. کودکان آسیب پذیر بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. نگرانی های فزاینده ای درباره چالش های پیش رو وجود دارد. البته کنشگران جهانی مانند یویسف و یونسکو، راهنماها و دستورالعمل­هایی سازنده ای را بر اساس شواهد موجود تهیه کرده اند. همچنین رسانه های آنلاین و مجلات علمی پر از مقالات و راهنماهای عملی از متخصصان و سیاستگذران تهیه و تدوین نموده اند که در شرایط تعطیلی مدارس و اعمال بازگشایی چه اقداماتی باید انجام گیرد. در بین اقدامات جهت بازگشایی مدارس، یک فهم مشترک در خصوص اهمیت سنجش مستمر برنامه ها و راهبردهای مداخله ای به منظور یادگیری دانش آموزان وجود دارد. گوورت[3]  راهنمای عملی خوبی را با تمرکز بر ارزیابی مستمر و تکوینی، غیررسمی و آزمون از طریق سنجش در حال تدریس را فراهم کرده است.  

توصیه برای رویکرد پاسخگویی جنسیتی برای برگرداندن دختران به مدرسه

 

در این بخش دستورالعمل و راهنمایی برای حمایت از بازگشت دختران به مدرسه و حمایت مستمر از آنان در زمان تعطیلی مدارس ارائه می گردد. این راهنما توصیه ها و معیارهای زیر به منظور حمایت از یادگیری دختران هنگام بازگشت به مدرسه را فراهم آورده است:

-تحلیل درست و دقیقی از وضعیت جنسیتی داشته باشید و به منظور یادگیری دختران برنامه مداوم ارائه دهید.  

-آمار دقیقی از ثبت نام کنندگان دختران در زمان بازگشایی مدارس داشته باشید.

-یک برنامه دراز مدت در سیستم وزارت آموزش و پرورش تدوین کنید تا از اصلاحات برنامه درسی برابری جنسیتی حمایت شود.

رویکردهای وسیع و پایداری در مورد  آموزش و مهارت دیجیتالی دختران اتخاذ کنید.

-از حضور اولیا (خانم ها) در مدیریت مدرسه و موقعیت های رهبری در مدرسه حمایت شود.

-ارتباط بین مدرسه با جامعه را از طریق سازمان های معلمان-والدین به منظور حمایت از فرصت های برابر برای دختران تقویت کنید. 

 

 

 

توصیه هایی برای سیاستگذاران آموزشی

 

-سلامتی معلمان و دانش آموزان را تقویت کنید

تمرکز خوبی در موضوع سلامت دانش آموزان در سطح دنیا شکل گرفته است که به عنوان اولین اولویت در پیشینه گزارش ها به آن اشاره می شود. البته اطلاعات کمی درباره تاثیرگذاری نحوه حمایت از سلامتی دانش آموزان وجود دارد.  با آغاز یا برنامه ریزی برای بازگشایی مدارس بهترین موقع است تا از چگونگی سلامتی دانش آموزان و معلمان اطمینان حاصل شود و حمایت گردد. سیاستگذاران بایستی در اولویت بخشی به سلامت جسمی و روحی دانش آموزان و توامان سلامتی معلمان در بازگشایی مدارس اطمینان حاصل کنند.

-زمان صرف شده در یادگیری را به ویژه در کودکان محروم به حداکثر رسانید

تصویری که از شرایط تعطیلی مدارس ارائه می گردد، عدم تداوم آموزش در بین دانش آموزان محروم است. زمان صرف شده برای یادگیری دانش آموزان در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تحقیقات اساسی در خصوص نحوه یادگیری دانش آموزان در شرایط تعطیلی مدارس انجام یافته است. البته برای فهم دقیق  نیازمند مطالعات عمیق تری هستیم. شواهد نشان می دهد بیشتر دانش آموزان از دسترسی به یادگیری به طور کامل یا بیشتر اوقات با چالش جدی روبرو هستند. دلایل متنوعی برای این موضوع وجود دارد مانند دسترسی به تکنولوژی (بازی ها و گیم ها)، نبود شبکه های اینترنت قوی، محرومیت، انجام کارهای خانگی و کارهای غیر مدرسه ای. سیاستگذاران آموزشی باید موانع یادگیری را سریعا بررسی و راهکارهای لازم را ارائه دهند. توجه ویژه ای به دانش آموزان مناطق محروم داده شود.   

 

- به توسعه حرفه ای معلمان اولویت دهید

بازگشایی مدارس ممکن است شرایطی را فراهم سازد تا معلمان در محیط استرس زا و نامشخص فعالیت کنند.بسیاری از دانش آموزان به خاطر عدم آموزش، آسیب دیده اند و خود معلمان هم با مشکلات ناامنی بهداشتی و سختی مواجه شده اند. برای سیاستگذاران آموزشی باید حضور معلمان در محیط سالم و بهداشتی محرز گردد. شرایطی باید فراهم گردد تا به توسعه حرفه ای معلمان کمک نماید تا آنان در پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان موثر عمل کنند.

-یادگیری و سلامتی دانش آموزان را مد نظر قرار دهید

 در وضعیت بازگشایی مدارس در سطح دنیا بی نظمی، بهم ریختگی و تنوع  دیده می شود. هیچ مدرسه ای نباید تا زمان کنترل شیوع ویروس بازگشایی شود. اما به هرحال فشارهای اجتماعی برخی مواقع منجر به بازگشایی مدارس می شود. بایستی سلامتی در اولویت باشد. همچنین باید تمرکز خاصی هم به بازیادگیری دانش آموزان و اتخاذ سیاست های  هوشمندانه اختصاص یابد. دولت ها و سیاستگذاران آموزشی باید ارتباط درستی با رسانه ها و ذینفعان آموزش و پرورش داشته باشند.

بودجه کوتاه مدت و دراز مدت برای آموزش مدرسه ای اختصاص دهید

این خطر  وجود دارد که  به خاطر اختصاص منابع به حوزه سلامت، بودجه آموزش و پروش کم شود.  ضمنا بحران های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، آمار افرادی که دچار فقر می شوند را افزایش خواهد داد و طبیعتا توانایی این خانواده ها را در کمک کردن به آموزش بچه ها را محدود خواهد کرد. دولت ها هم ممکن است بودجه آموزش و پرورش را به خاطر اختصاص آن به حوزه های سلامت در اولویت اول قرار ندهند. روند شکاف های مالی بعد از کووید 19 نامشخص است، اما کنشگران جهانی در تلاش برای حمایت از اختصاص بودجه به آموزش و پرورش هستند. لازم است تا برنامه دقیق و هوشمندانه جهت هزینه کرد بودجه آموزش و پرورش در موقعیت های صحیح و برای همه کودکان بدون توجه به پیش زمینه های آنها برای دسترسی به کیفیت آموزش مناسب طراحی و تدوین گردد.

مترجم: دکتر رضا کلانتری، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


[1] . Kaffanberger

[2] . Wagner & Warren

[3] . Gewertz

به اشتراک بگذارید :