3 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۸:۴۶:۵۶
کد مطلب:  1574446
بهارلو درجلسه باسرپرست مدیریت اموال واملاک حقوقی راه وشهرسازی تهران
پیگیری مکاتبات درخصوص مدارس فاقدقرارداد واگذاری

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، جلسه ای با حضور پرویزی مقدم  سرپرست مدیریت اموال و املاک حقوقی راه و شهرسازی استان تهران و بهارلو معاون پژوهش؛ برنامه ریزی و توسعه منابع در خصوص مستندسازی املاک و مدارس آموزش و پرورش شهر تهران، ارائه موانع و اتخاذ راه کار برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید اصول اسناد مدارس دارای قرارداد واگذاری جهت انتقال به آموزش و پرورش، به ادارات ثبت محل  وقوع ملک ارسال و در خصوص مدارس فاقد قرارداد واگذاری مکاتبات لازم جهت تنظیم قرارداد واگذاری با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران صورت پذیرد.

همچنین در مناطقی که نیاز به اراضی آموزشی جهت احداث مدرسه احساس می گردد، موضوع به اداره کل راه و شهرسازی اعلام تا درصورت وجود زمین آموزشی ، مراحل واگذاری آن انجام شود.

همچنین در خصوص برخی از املاک و مدارس واقع در مناطق 2 و 5 و 14 پس از بررسی موضوع و مستندات مربوطه اتخاذ تصمیم گردید.

در پایان بهارلو از مساعدت های پرویزی مقدم تشکر نمود.

به اشتراک بگذارید :