20 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۲:۲۶:۴۲
کد مطلب:  7kMsAT2t
كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در شیراز تصریح کرد:
تاکید وزارت آموزش و پرورش بر توسعه مستمر شايستگي هاي حرفه اي معلمان

كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: گروه هاي آموزشي متشکل از معلمان علاقه مند و واجد شرايطی است كه در راستای ارتقاء كيفيت آموزشي و تربيتي دانش آموزان و كيفيت بخشي به برنامه ها و فعاليت هاي مربوط با هم تعامل دارند.

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش فارس، دكتر اشرف سادات فاطمي، در  اولين همايش تخصصي کشوری غني سازي درس عربي دوره متوسطه ، که به ميزباني آموزش و پرورش فارس برگزار شد ، گفت: در مصوبه نهصد و چهاردهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش که به امضاء رياست جمهوري نیز رسيده ،بر موضوع ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش و توسعه مستمر شايستگي هاي حرفه اي معلمان تاكيد شده است.

دکتر فاطمي در خصوص اهداف و وظايف پيشبيني شده براي گروه هاي آموزشي در اين مصوبه گفت: هدف اصلي اين آيين نامه كيفيت بخشي و ارتقاء فعاليت هاي آموزشي و پروشي و توسعه مستمر شايستگي هاي حرفه اي معلمان ، بيان انتظارات مورد نظر از معلمان و سرگروه هاي آموزشي، همچنين معرفي ويژگي هاي سر گروه ها و اعضا گروه هاي آموزشي و بيان قلمرو فعاليت هاي آنان مي باشد .

وی با بيان اينكه گروه هاي آموزشي نقش مرجعيت و هدايت معلمان را دارند، گفت: گروه هاي آموزشي تشكيل شده از معلمان علاقه مند و واجد شرايطی است كه از ويژگي ها و توانمندي هاي زيادي برخوردار بوده وبه منظورارتقاء كيفيت آموزشي و تربيتي دانش آموزان و كيفيت بخشي به برنامه ها و فعاليت هاي مربوط با هم تعامل دارند.

دکتر فاطمی با تاكيد بر اينكه محور اصلي گروه هاي آموزشي معلمان هستند و اين مسئله از ويژگي هاي تمام بخش هاست افزود : گروه هاي آموزشي مسئوليت توانمند سازي معلمان و ويژگي هاي حرفه اي معلمان را بر عهده دارند كه بايد اين باور را به عمل تبديل كنيم.

كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش،گفت: با توجه به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در خصوص گروه هاي آموزشي از امسال فعاليت هاي اين گروه ها قانونمندتر شده و طبق اين قوانين برنامه هاي مورد نظر پياده و اجرا مي گردد.

فاطمي در تشريح فعاليت هاي پيش بيني شده براي اين گروه ها در سال تحصيلي آينده، گفت: از جمله فعاليت هاي مد نظر در سال تحصيلي جديد بحث معرفي و استفاده از نو آوري هاي آموزشي براي معلمان در فرايند تدريس اعم از روش تدريس، ارزشيابي، دست سازه و دستاوردها و انجام فعاليت هاي درس پژوهي مي باشد .

وي با اشاره به انتخاب استان فارس به عنوان پايگاه كشوري كيفيت بخشي درس عربي گفت: دراين پايگاه با توجه به محتواي كتاب هاي درسي يك سري سياست ها و برنامه هاي ويژه درس عربي طراحي و تدوين شده و براي يكسال به تمامي مناطق و شهرستان هاي كشور ابلاغ مي گردد.

فاطمي در تشريح اهداف برگزاري اين همايش تخصصي گفت:  از جمله اهداف برگزاري اين همايش، شناخت نيازها نقاط ضعف و نقاط قوت محتواي كتاب هاي عربي و سياست هاي اجرايي و بيان انتظارات استان ها براي مد نظر قرار دادن در طراحي و برنامه ريزي اين سياست ها در برنامه سالانه درس عربي مي باشد.

وي با اشاره به برگزاري همه ساله جشنواره هاي الگوي برترتدريس افزود: درسال هاي گذشته در اين جشنواره ها الگوهاي تدريس و فرايندهاي ياددهي و يادگيري و رويكرد درس پژوهي مد نظر بوده وفقط در 5 درس معلمان درگير بودند اما بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده به منظور گسترش دامنه فعاليت ها و درگير شدن طيف گسترده تري از معلمان امسال اين جشنواره ها به سوي نوآوري ها و خلاقيت هاي آموزشي متمركز شده است تا معلمان تمامي رشته ها بتوانند در آن مشاركت داشته باشند.

كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرح وظايف معلمان درگروه هاي آموزشي گفت: براي اين عزيزان سه وظيفه اصلي در نظر گرفته شده است كه اصلي ترين آن توانمند سازي معلمين به عنوان يكي از عمده ترين وظايف سرگروه هاي آموزشي است.

دكتر فاطمي در پايان سخنان خود با تاكيد بر اينكه در بعد نظارت باليني بايد به دقت ورود پيدا كنيم و معلم متوجه شود كه هدف ما رشد و پيشرفت اوست گفت: سرگروه آموزشي بايستي شاخص ويژه در همه ابعاد باشند و از بعد علمي و رفتاري خود را تقويت نموده و تسلط داشته باشد  همچنين با آخرين يافته هاي علمي آشنا بوده و شيوه هاي آموزشي نوين را بدانيد .

به اشتراک بگذارید :