21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۶:۱۷:۱۰
کد مطلب:  1570745
انعقادتفاهم نامه همکاری معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش واتحادیه باشگاههای فوتبال ایران
راه اندازی رشته((دستیار طراح تمرین فوتبال))درشاخه کاردانش

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه ،مراسم آیین انعقادتفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین وزارت آموزش وپرورش واتحادیه باشگاههای فوتبال ایران روز سه شنبه4خرداددر سالن جلسات معاونت ،به امضای علیرضاکمرئی معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش وپرورش وعلی محمدمرتضوی دبیرکل اتحادیه مدیران باشگاههای فوتبال ایران رسید.

این تفاهم نامه پیرو جلسات متعدد دوحوزه ونظرات کارشناسان علم تربیت بدنی وفوتبال منعقدگردید ودرنهایت اولین رشته تخصصی ومهارتی در حوزه فوتبال تحت عنوان"دستیار طراح  تمرین فوتبال"درشاخه کاردانش درمقطع دیپلم رسماراه اندازی شد واز مهرماه جذب وپذیرش هنرجو خواهدداشت.

این تفاهم نامه فتح بابی است، برای راه اندازی وتوسعه رشته مهارتی درحوزه های فوتبال ،واز ویژگیهای مهم رشته ،قابلیت توسعه فراملی باهماهنگی وهمکاری یونسکووسازمان اکومی باشد.

دراین مراسم مهرزادحمیدی معاون ورزش وسلامت وزارت آموزش وپرورش،منصور قنبرزاده دبیرکل فدراسیون فوتبال،مهدی محمد نبی قائم مقام اتحادیه فوتبال،سیدمصطفی اذرکیش مدیرکل دفتر فنی حرفه ای وکاردانش حضور داشتند وهرکدام درخصوص مسایل تخصصی مطالبی رابیان نمودند.

 

به اشتراک بگذارید :