18 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۷:۰۲:۵۴
کد مطلب:  1554307
برگزاری آزمون برای اعمال رتبه بندی معلمان به هیچ عنوان قابل قبول نیست

خانه ملت

در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری خانه ملت به تاریخ 16 اردیبهشت1400، باعنوان: «برگزاری آزمون برای اعمال رتبه بندی معلمان به هیچ عنوان قابل قبول نیست/ انتقاد از لحاظ نشدن محاسبه ضریب تعجیل خدمت در مناطق محروم» پاسخ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر است:

1- براساس تصویب نامه شماره 118501/ت55724ه مورخ 17 آذر 98 و شیوه نامه اجرایی 185179 مورخ 4 دی98 برنامه سنجش صلاحیت‌های گروه معلمان و مدیران و معاونان و کارکنان آموزشی در هر سه صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردیده است وتصریح شده است که آزمون دانش حرفه‌ای  درمحورهای اخلاق حرفه‌ای آموزشی، پرورشی وپژوهشی با رویکرد مساله محور وبه شکل مجازی برای داوطلبان دریافت رتبه برگزار شود. حسب مصوبه شورای سیاست‌گذاری مقررشد در مرحله اول پرونده الکترونیکی برای کلیه مشمولان دریافت رتبه‌های 1تا 5 که سنوات تجربی آنان برای کسب رتبه کامل شده است، با استفاده از لینک سامانه بکفا در سامانه LTMS فرهنگیان ایجاد شود و فرم ارزیابی صلاحیت عمومی و تخصصی درآن بارگذاری شده و مشمولان برای شروع فرایند با انتخاب گزینه داوطلب شرکت در رتبه بندی اقدام به تکمیل فرم صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی نموده و پس از ارزیابی مافوق و محاسبه میانگین نمره هرفرم به داوطلب اجازه شرکت در آزمون دانش حرفه‌ای داده شود و با کسب 50 درصد نمره آزمون و 50 درصد امتیاز کل برنامه سنجش حائز دریافت رتبه گردد. 

2- لایحه نظام رتبه بندی معلمان به استناد جزء2 بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب‌سازی پرداخت‌ها بر اساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان تهیه شده است. لذا با عنایت به متن قانون مذکور، صرفاً مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی) به شرط اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی، در شمول بهره مندی از آن قرار می‌گیرند. با توجه به مراتب فوق، تسری مفاد مصوبه مذکور به مشاغل غیر آموزشی امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است هرگونه اقدام خارج از قوانین بالادستی این وزارتخانه را با ایراد مراجع نظارتی روبه رو می‌نماید.

3- پس از تصویب لایحه مذکور از طرف مجلس محترم شورای اسلامی در آیین نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان امتیاز تعجیل برای ارتقاء به رتبه‌های بالاتر برای مشمولانی که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست پیوست تصویب نامه شماره 76294/ت 40996ﻫ مورخ 10 تیر 88 هیات محترم وزیران اشتغال به خدمت دارند، ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

به اشتراک بگذارید :