3 ذیقعده 1442

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۶:۵۲:۵۵
کد مطلب:  1554289
حکایت ناتمام حقوق معلمان و قوانین بر زمین مانده

خبرگزاری ایلنا

در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری ایلنا به تاریخ 20 اردیبهشت 1400، باعنوان: «حکایت ناتمام حقوق معلمان و قوانین بر زمین مانده / اجرانشدن سهمیه3 درصدی استخدام/ پای دردودل های معلولانی که حقوق آنها ضایع شد» پاسخ سازمان آموزش و پرورش استثنایی وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می‌باشد:

این سازمان به عنوان متولی امورآموزشی، پرورشی و توانبخشی دانش آموزان استثنایی، تمام تلاش خود را برای اشتغال این عزیزان بعداز فراغت تحصیل به کارگرفته و رویکرد آموزش حرفه‌ای را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است. اجرای قانون جامع حقوق معلولان مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در همه مفاد و بندهای آن از جمله اختصاص 3 درصد از مجوزهای استخدامی به افراد دارای معلولیت واجدشرایط نیز موردتأکید این سازمان بوده و همه دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهای عمومی وغیردولتی باید اهتمام جدّی در این زمینه داشته باشند تا فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم شده و این عزیزان بتوانند مبتنی بر توانمندی‌های خود به جامعه خدمت کنند.

براساس مصوبه شماره 432/13.ط به تاریخ 15 اسفند1379 شورای عالی اداری با اختیارات قانونی مندرج در جزء بند (ب) ماده (1) قانون برنامه توسعه و نیز اجرای بند «د» و «ﻫ» ماده (2) قانون مذکور، از تاریخ 1 فروردین81 ادارات آموزش و پرورش استثنایی در ادارات کل آموزش و پرورش استانها تجمیع و ازتاریخ مذکور به بعد کلیه امور اداری، مالی، بازنشستگی و از جمله امور استخدامی ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها به صورت متمرکز از طریق مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و اموراداری وزارت متبوع و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها انجام می‌گیرد، لذا خواهشمنداست موضوع اعمال 3 درصد سهمیه معلولان را از طریق مرکز مذکور، پی‌گیری شود. این سازمان در حدود وظایف و اختیارات خود آماده هرگونه همکاری در اجرای بهینه قانون جامع حقوق معلولان می باشد.

به اشتراک بگذارید :