25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۹:۳۲:۴۸
کد مطلب:  1553233
در نهصد و نود و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش؛
«آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» تصویب شد

در نهصد و نود و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش کلیات مصوبات «آیین‌نامه مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه در تربیت و توانمندسازی منابع‌انسانی آموزش‌ و پرورش» و «آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» به تصویب رسید

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمود امانی با اشاره نهصد و نود و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: در این جلسه وزیر آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در راستای بهبود روند آموزش و پرورش و همچنین برگزاری مطلوب امتحانات دانش آموزان بیان کرد.
امانی طهرانی اظهار داشت: در این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش انزجار خود را از عملیات تروریستی و به شهادت رسیدن دانش آموزان بی گناه مدرسه سیدالشهدا کابل افغانستان اعلام و مراتب همدردی خود را با ملت و دولت افغانستان ابراز داشتند و قرار شد بیانیه ای در این خصوص صادر شود.
وی افزود: در ادامه جلسه وارد دستور کار بررسی«آیین‌نامه مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه در تربیت و توانمندسازی منابع‌انسانی آموزش‌ و پرورش» شد که پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی این آئین نامه با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت.
امانی طهرانی ابراز داشت: این آئین نامه در راستای اجرای مفاد تبصره1 ماده واحده «نحوه جذب منابع‌انسانی در مشاغل ‌‌‌آموزشی‌تربیتی» مصوب جلسه833 شورای عالی انقلاب فرهنگی‌‌‌،‌‌‌ مبنی بر استفاده از ظرفیت علمی سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه برای جذب و تربیت منابع مورد نیاز در مشاغل آموزشی‌ و تربیتی و با هدف جلب مشارکت و همکاری مؤثر مراکز فوق با دانشگاه‌های وابسته آموزش و پرورش تدوین شده و مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره می باشد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: براساس این آیین‌نامه، توسعه نقش راهبری دانشگاه‌های وابسته آموزش و پرورش، به عنوان مرجع اصلی علمی- تخصصی تربیت ‌معلم، در مشارکت حداکثری و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های مراکز آموزشی کشور برای تحقق ماموریت ملی تربیت ‌معلم در جذب و تربیت منابع ‌انسانی در رشته‌های مصوب به تعداد مورد نیاز می باشد.
وی یاد آور شد این آئین نامه پس از تایید شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.
  وی بیان کرد: دستور دوم این جلسه، بررسی«آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی» بود که پس از بحث و بررسی اعضای شورای عالی کلیات آن به تصویب رسید و مشتمل بر 7ماده و 4 تبصره است.
امانی طهرانی اضافه کرد: این آئین نامه در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش،زیرنظام تربیت ‌معلم و تأمین منابع ‌انسانی و بر اساس تبصره 5 ماده واحده «نحوه جذب منابع ‌انسانی در مشاغل ‌‌‌آموزشی ‌تربیتی» مصوب جلسه833 شورای عالی انقلاب فرهنگی‌‌‌ تهیه و تدوین شده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: وزارت آموزش ‌و پرورش موظف‌ است تمام منابع ‌انسانی مورد نیاز خود در مشاغل ‌‌‌آموزشی‌ تربیتی را پس از حصول اطمینان از دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی بر اساس مفاد این آیین‌نامه بکار گیرد.
امانی طهرانی اظهار داشت: بر اساس یکی از مواد این آئین نامه، برای ارائه خدمات آموزشی ‌تربیتی حضوری و غیرحضوری در مدارس‌‌‌،‌‌‌ مراکز و مؤسسات آموزشی ‌تربیتی‌‌‌،‌‌‌ اعم از دولتی و غیر دولتی و ارائه خدمات آموزشی خصوصی،‌‌‌ علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی، مشروط به داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی می باشد.
وی بیان کرد: تمامی مشاغل ‌‌‌آموزشی ‌تربیتی اعم از معلم، مدیر‌‌‌،‌‌‌ معاون‌‌‌،‌‌‌ هنرآموز‌‌‌، استادکار،‌‌‌ مربی امورتربیتی‌‌‌،‌‌‌ مشاور‌‌‌،‌‌‌ مراقب سلامت(مربی بهداشت) در چارچوب نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای‌‌‌،‌‌‌ مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: بر اساس مفاد این آئین نامه، پذیرفته‌شدگان که از مسیرهای مختلف جذب می شوند و شاغلین، موظفند در فرآیند ارزشیابی صلاحیت معلمی شرکت کرده و برابر مقررات‌‌‌،‌‌‌ گواهینامه صلاحیت معلمی جهت ورود و استمرار خدمت در آموزش ‌و پرورش را دریافت کنند.

 

به اشتراک بگذارید :