3 ذیقعده 1442

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰۹:۱۲:۲۲
کد مطلب:  1527605
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه ساحت های تربیتی و استاندارد سازی مدارس شاهد استان خراسان شمالی
آموزه های ساحت های تربیتی، شکل دهنده ماهیت و چیستی دانش آموزان است و تنها از طریق فعالیت های هدفمند و جذاب مدرسه محقق می شود.

محمد رضا رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی مدارس شاهد استان خراسان شمالی و در تبیین و تشریح ساحت های تربیتی گفت: آموزه های ساحت های تربیتی، شکل دهنده ماهیت و چیستی دانش آموزان است و تنها از طریق فعالیت های هدفمند و جذاب مدرسه محقق می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، صبح روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان خراسان شمالی با حضور رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران، کریمی رئیس اداره شاهد آموزش و پرورش استان و کارشناسان و مدیران مدارس شاهد به صورت وبینار برگزار شد.

محمد رضا رزاقی ضمن تبریک میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) گفت:خوشبختانه امروز می توانیم بگوییم مدارس شاهد این استان،  در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین در حال حرکت هستند چرا که شناسنامه فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس شاهد،  الهام گرفته از آموزه های سند تحول است.

وی ضمن تبیین و تشریح ساحت های شش گانه تربیتی، گفت زیرساخت ساحت های تربیتی از جنس استعداد است به عبارت دیگر هر کدام از ساحت های تربیتی، به مانند یک بذر می باشند یعنی قابلیت رشد، بارور شدن و گسترش دارند. لذا این ساحت ها،  فقط در بستر فعالیت های هدفمند و جذاب مدرسه، در دانش آموزان محقق شده و رشد و گسترش می یابند.

وی همچنین با اشاره به اهداف آموزش و پرورش نوین، اظهار کرد: رویکرد و اساس آموزش و پرورش نوین، یادگیری را کاربستی کردن کردن مفاهیم آموخته شده،  توسط دانش آموزان می داند و در حقیقت به دنبال پاسخ به این سوالات می باشد.

1)آیا دانش آموز می تواند آنچه را فرا گرفته،  در موقعیت مناسب، به کار ببندد یا نه؟

2) آیا دانش آموز می تواند آنچه را فرا گرفته، با آن مشکلات و مسائل خود را با اقدام موثر حل نماید یا نه؟

3) آیا دانش آموز همراه با مفاهیم فراگرفته، انگیزه درونی او نیز برای آموختن،  بیشتر می شود یا نه؟

4)آیا دانش آموز همزمان با آموخته های خودش، تعامل، همکاری و مشارکت او نیز با خانواده، دوستان و معلمان افزایش می یابد یا نه؟

در اثنای برنامه،  مدیران مدارس شاهد استان خراسان شمالی، سوالات و دغدغه های خودشان را درزمینه شناسنامه فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس شاهد، مطرح نمودند.

به اشتراک بگذارید :