11 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۰۸:۱۴:۰۳
کد مطلب:  cp6Hrd35
وزير آموزش وپرورش در ديدار مديران سازمان مدارس غيردولتي:
نظارت بر مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور باعث جلب اعتماد بيشتر مردم به آموزش وپرورش مي شود

وزير آموزش وپرورش با تأكيد بر فرآيند محور بودن نظارت بر مسائل آموزشي وپرورشي ، گفت: نظارت بر مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور باعث جلب اعتماد بيشتر مردم به آموزش وپرورش مي شود.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  علي اصغر فاني در جلسه گزارش عملكرد سازمان مدارس غيردولتي در دولت يازدهم و هم چنين ارائه برنامه هاي پيش رو تا پايان اين دولت كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان و با حضور عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي ، محمد فاضل مدير كل دفتر وزارتي ، رضا مددي رئيس ستاد اجرايي سند تحول بنيادين و جبار رضايي مشاور وزير آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار كرد: ارائه گزارش عملكرد توسط بخش هاي مختلف مي تواند علاوه بر خودارزيابي نسبت به برنامه هاي انجام شده، نيم نگاهي به آينده داشته باشد به طوري كه برنامه هاي در پيش رو، در مدت باقي مانده اين دولت به سرانجام برسد و از اين منظر جلسات ارائه گزارش عملكرد با بخش هاي مختلف حوزه ستادي، واجد اهميت زيادي است.

وي با بيان اينكه در تنظيم گزارش مديريتي بايد تصويري از شرايط تحويل آموزش وپرورش در آغاز فعاليت دولت يازدهم ارائه شود، تصريح كرد: بيان چالش ها، ضعف و نقاط قوت بايد مبناي انجام اقدامات آموزش وپرورش قرار گيرد تا بتوانيم متناظر هر چالشي ، يك اقدام عملي را تعريف كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد افزود: بايد در تنظيم گزارش ، اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو منطبق بر بندهاي سند تحول بنيادين و سياست هاي پنج گانه آموزش وپرورش باشد به طوري كه خروجي اين گزارش بتواند براي مخاطبين و جامعه تصويري از عملكرد آموزش وپرورش را ارائه كند.

وزير ‌آموزش وپرورش بر ارائه آمار صحيح برمبناي اقدامات واقعي، خاطرنشان كرد و افزود: در فرصت باقي مانده اين دولت، اولويت بندي اقدامات به گونه اي مديريت شود تا بر اجراي كامل برنامه هاي اصولي خدشه اي وارد نشود و بتوانيم برنامه هاي اولويت دار نظام تعليم وتربيت براي مديران آينده آموزش وپرورش را پيشنهاد كنيم.

فاني ارتقاي كيفيت آموزشي را ، راهبرد اصلي آموزش وپرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود: بايد تلاش كنيم تا با استفاده از ظرفيت قانون شوراها، تمركز و نظارت بيشتر بر مدارس و مراكز آموزش از راه دور بتوانيم علاوه بر ارتقاي كيفيت آموزشي وپرورشي ،اعتماد بيشتر مردم به توسعه مشاركت ها را جلب كنيم.

وي خواستار تسريع در تدوين آيين نامه مناطق مرزي و ارسال آن به شوراي عالي آموزش وپرورش شد و گفت: معاونت هاي آموزشي در ستاد و استان ها بايد رسيدگي به مسائل آموزشي و پرورشي مدارس دولتي و مدارس غيردولتي را توأمان انجام دهند و مسئولين مدارس غيردولتي در استان ها و مناطق بايد به مسائل مالي ، اداري و مجوزهاي لازم اين مدارس بپردازند.

 

به اشتراک بگذارید :