14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۹:۵۱:۲۱
کد مطلب:  auoJC3uq
مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین
هدایت تحصیلی برای بیش از14 هزار دانش آموز پایه نهم استان انجام می شود

با توجه به ظرفیت مدارس در شاخه یا رشته های تحصیلی هر منطقه کف امتیاز نهایی برای هر رشته توسط منطقه تعیین وملاک پذیرش دانش آموز می باشد.

سالار قاسمی مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین:هدایت تحصیلی فرآیندی است که طی آن با ارایه خدمات مشاوره به دانش آموزان کمک می شود تا بر اساس استعدادها تواناییها علایق وویژگیها ی شخصیتی اولویت های ادامه تحصیل آنها در شاخه ها ورشته های تحصیلی تعیین می شود.

قاسمی در ادامه ملاک ها ومعیارهای امتیاز نهایی هدایت تحصیلی را بر اساس سوابق تحصیلی دانش آموزان در تمام دروس دوره اول متوسطه با اعمال متوسطه ضرایب هریک از دروس اختصاصی در رشته های تحصیلی35 امتیاز،ودر مرحله بعد بررسی های مشاوره ای که شامل نظرسنجی از دانش آموزان 10امتیاز،آزمون های مشاوره ایی شامل آزمون های استعداد ورغبت 30 امتیاز،نظرسنجی از اولیا 5 امتیاز ،نظر سنجی از معلمان دروس10امتیاز ودر پایان نظر مشاور 10 امتیاز  که در مجموع 100 امتیاز می باشدرادر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان عنوان کرد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مدارس در شاخه یا رشته های تحصیلی هر منطقه کف امتیاز نهایی برای هر رشته توسط منطقه تعیین وملاک پذیرش دانش آموز می باشد.

قاسمی از پخش چند برنامه تا نوزدهم تیرماه از صدا وسیمای مرکز قزوین با همکاری اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش در خصوص حضور کارشناسان این موضوع در جهت تبیین وتوضیح برای اولیا ودانش آموزان گرامی خبر دادو هدایت تحصیلی برای بیش از14 هزار دانش آموز پایه نهم استان یک اصل مهم دانست که با سرنوشت کاری آینده دانش آموزان ارتباط نزدیک و مستتقیم دارد./خ

به اشتراک بگذارید :