3 ذیقعده 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۱:۴۲:۴۷
کد مطلب:  1487947
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان قزوین
شناخت مدیران از ظرفیت های مدرسه خود، به ارائه سبک مختص مدرسه کمک می نماید.

محمد رضا رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان قزوین گفت: شناخت مدیران از ظرفیت های مدرسه خود، به ارائه سبک مختص مدرسه کمک خواهد نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، صبح روز دوشنبه 25 اسفندماه 99 کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان قزوین با حضور مدیر کل امور شاهد و ایثارگران، قاسمی مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین و کارشناسان و مدیران مدارس شاهد به صورت وبینار برگزار شد.

در این کارگاه ضمن بررسی دقیق و جامع شناسنامه مدارس شاهد،  فعالیت ها و تجربیات مدیران مدارس شاهد استان قزوین مورد نقد وبررسی قرار گرفت.

محمد رضا رزاقی ضمن اظهار امیدواری در روند اجرای شناسنامه مدارس شاهد و ایجاد کیفیت بخشی در مدرسه گفت: امروز مدارس شاهد با استفاده از شناسنامه فعالیت ها، نقش خود را در امور آموزشی و پرورشی به خوبی ایفا می کنند.

وی با اشاره به ساحت تربیت اعتقادی،عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین ، فعالیتهای پرورشی را ابزار انتقال مفاهیم مهم دانست و تاکید کرد: فعایتهای پرورشی می تواند بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی و ایجاد حس خوب در دانش آموزان باشد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران اضافه کرد: در هر قسمت شناسنامه که از واژه جشنواره استفاده می کنیم در واقع، فعالیتهایی است که با جشن و شادی همراه است، تا خروجی کار، دانش آموزانی فعال و با نشاط باشد.

وی همچنین در زمینه فعالیتهای آموزشی ابراز داشت: ارزیابی و نیازسنجی مدیران مدارس از ظرفیت موجود در مدرسه،  می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد محیط کیفی آموزشی و انتقال مفاهیم آموزشی به دانش آموزان باشد که در نهایت منجر به ایجاد سبک خاص در مدارس می شود.

در پایان یادآور می شود در اثنای برنامه،  مدیران مدارس شاهد قزوین درزمینه فعالیتهای آموزشی و تربیتی شناسنامه مدارس شاهد،  به ارائه گزارش پرداختند.

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=7fc94c2a6676b6b0bc24721615872398

 

به اشتراک بگذارید :