11 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۰۷:۵۲:۲۵
کد مطلب:  1487241
جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 26 اسفندماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
جدول زمانی مدرسه تلویزیونی 26 اسفندماه

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران،جدول دروس مدرسه تلویزیونی سه شنبه 26 اسفندماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

حسابداری حقوق و دستمزد - پایه۱۱ -رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

حسابداری صنعتی - پایه ۱۲ - رشته حسابداری - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

رنگ کاری روی چوب - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی و ساخت فایل تک کشو - رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعه و مهارت های اجتماعی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی - فصل۱۱یاخته ها و سازمان بندی آن

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی- فصل ۱۱کانی ها

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - فصل ۹ماشین ها

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :

آموزش معلمان - مهارت های پرسش گری معلم

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

هویت اجتماعی - پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجه۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما .

......صبح......

ساعت ۸:۰۰

اخلاق ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی زبان قران ۲رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

به اشتراک بگذارید :