3 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰:۴۰:۳۲
کد مطلب:  1485915
در راستای توسعه دولت الکترونیک؛
یوسف بهارلو: پرداخت الکترونیکی و بر خط کسور صـندوق بازنشسـتگی کشوری میسر شد

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از پرداخت الکترونیکی و بر خط کسور صـندوق بازنشسـتگی کشوری خبر داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، یوسف بهارلو با اشاره به برنامه های توسعه دولت الکترونیک گفت: با توجه به شرایط خاص شیوع کرونا، افزایش خدمات غیرحضوری ضروری است، در این راستا نظر به اینکه ادامه اشتراک در حالتهای اسـتخدامی مرخصـی بدون حقوق، بازخرید خـدمت، اسـتعفا و اخراج طبق دسـتورالعمل صـندوق بازنشسـتگی کشوری میسـر شده است، پرداخت الکترونیکی و بر خط کسور صـندوق بازنشسـتگی کشوری از طریق"درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی"به نشانی: https://sabasrm.ir ، صـفحه دسـتگاههای دولتی و شـاغلین، تحت عنوان" پرداخت اقسـاط خویشفرمایی "امکان پذیر است.

بهارلو با بیان اهمیت توجه به خدمات رسانی مطلوب به نیروی انسانی هر سازمان اعم از شاغل و بازنشسته،  پیگیری توسعه این خدمات را یکی از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش دانست.

این مقام مسئول همچنین بر ضرورت اطلاع رسانی به بازنشستگان تاکید کرد.

به اشتراک بگذارید :