20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۱۳:۲۹:۲۶
کد مطلب:  1481121
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان بوشهر
شناسنامه مدارس شاهد، رویکرد ی مبتنی بر مدیریت نوین آموزشی و استراتژیک محور دارد

محمدرضا رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان بوشهر که سه شنبه 19 اسفند 99 برگزار شد گفت: رویکرد شناسنامه مدارس شاهد، رویکرد مدیریت نوین آموزشی و استراتژیک محور است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، کارگاه استاندارد سازی و سبک منسجم مدارس شاهد استان بوشهر به منظور بررسی میزان پیشرفت و موانع پیش روی استاندارد سازی و اجرای شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد با حضور رزاقی مدیر کل امور شاهد و ایثارگران، کرمی مدیر کل آموزش و پرو رش استان بوشهر و معاونان وی  برگزار شد .

در ابتدای این کارگاه  کرمی مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، ضمن خوش آمد گویی به کلیه مدیران مدارس شاهد و مدعوین گفت : شناسنامه مدارس شاهد سند هویتی این مدارس است که وظیفه تعلیم و تربیت را می تواند در این مدارس ،  به زیبایی عملیاتی کند وی همچنین ضمن اشاره به نقش مهم مدیران در اجرای این شناسنامه ، اظهار کرد: در این طرح مدیر مدرسه لازم است به برنامه اعتماد و اعتقاد راسخ داشته و در مرحله بعد با دقت آن را اجراء ، رصد و پایش نماید .

 

در ادامه این جلسه رزاقی بعد از شنیدن سخنان تعدادی از مدیران مدارس شاهد طی سخنانی، از نگاه دقیق، علمی و کارشناسانه کرمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر, معاونان وی و رئیس اداره شاهد و ایثارگران استان بوشهر تشکر نموده و گفت : این جزء معدود تحلیل ها و نگاه هایی است که تاکنون مطرح شده است و مایه دلگرمی ما است .

رزاقی افزود : برای فعالیت های آموزشی ، پرورشی و اجرایی مدارس شاهد , شناسنامه ای تبیین و ت دوین شده که در برگیرنده راهبرد و چشم انداز و مبتنی بر اندیشه ، نگرش و گفتمان است . و مطمئن هسنیم این مهم , با هم فکری ، هم کاری و هم افزایی کلیه متولیان عرصه تعلیم و تربیت روند موثر و فراگیری را در بر خواهد داشت .

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ، در تبیین شناسنامه فعالیت های آموزشی پرورشی و اجرائی مدارس شاهد گفت : روح حاکم بر شناسنامه مدارس شاهد ، رویکرد مدیریت نوین آموزشی و استراتژیک محور است. یعنی اگر مدیر مدرسه نتواند استراتژیک فکر کرده و حرکت کند ، اگر مدیر نتواند فردا را برای خودش برمبنای چشم انداز مدرسه، نقاشی کند. چنین مدیری زود خسته می شود و نمی تواند مدرسه و ارکان آن را به مقصود برساند . ما به دنبال این هستیم که مدیران مدارس براساس چارچوب تعریف شده و شناسنامه مدارس شاهد و با همفکری ش ورای مدرسه، مدل فعالیت های مدارس شاهد را، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء نمای ن د و در نهایت با خود ارزیابی به تقویت یا بهبود فعالیت های صورت گرفته بپردازند .

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در بخش پایانی سخنان خود به نگرانی های برخی از مدیران مدارس شاهد پرداخت و گفت: شناسنامه مدارس شاهد با هیچ یک از برنامه های آموزش و پرورش تضادی ندارد بلکه کمک می کند دیگر برنامه های مدرسه با کیفیت و جذابیت همراه شود. وی خطاب به مدیران گفت: شناسنامه مدارس شاهد فرم نیست که شما بخواهید آن را پر کنید بلکه گفتمان و دیالوگی است برای فعالیت های کیفی و ماندگار.

به اشتراک بگذارید :