12 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۰۷:۱۸:۱۶
کد مطلب:  1476351
براساس اعلام آموزش و پرورش،جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۱۹ اسفند درتمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه ۱۹ اسفند درتمام مقاطع تحصیلی

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۱۹اسفند مشخص شد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

نازک دوزی - پایه۱۰-رشته پوشاک -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:

دانش فنی تخصصی - رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ریاضی دو - پایه ۱۱ - مشترک تمام رشته‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

تعمیر سیستم روشنایی خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل - رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعه و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی - فصل ۹منابع انرژی، پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی- فصل ۹الکتریسته پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - فصل ۸فشار پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠

آموزش معلمان - مهارت‌های پرسش گری معلم

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

تاریخ معاصر - پایه ۱۱- مشترک تمام رشته‌ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها

ساعت۸:۳۰

درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵

درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵

درس جامعه شناسی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵

درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها

ساعت۱۱:۴۵

درس زبان خارجه۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۲:۱۵

درس هندسه۲پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۴۵

درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اخلاق ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت۱۵

عربی زبان قرآن ۲رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

به اشتراک بگذارید :