12 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۴:۱۶:۰۹
کد مطلب:  1472247
پانته ‌آ دری معاون آموزش متوسطه شهر تهران گفت :
هدایت تحصیلی دربستر برنامه ویژه مدرسه و ایران مهارت تحقق می باید

در نشست معاونان آموزش متوسطه تمهیدات و اقدامات استان و مناطق در و تقویت فرایند هدایت تحصیلی و تدوین کتابچه آن و انتشار آن به صورت مجازی تشریح شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش شهر تهران ،پانته ‌آ دری معاون آموزش متوسطه شهر تهران در نشست  معاونان آموزش متوسطه  مناطق شهر تهران  ضمن تقدیر از  پیگیری ها و راهبری های مناطق در زمینه  استمرار جریان یاددهی– یادگیری بر نظارت مستمر و ارزیابی  موثر در ارتقا وضعیت جاری وارائه بازخور به ذینفعان نهاد تعلیم و تربیت تاکید کرد.

دری گفت :با تغییر محل آموزش و انتقال اچتماع یادگیری از مدرسه و آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری در فضای مجازی ، ماموریت های محوله و نقش  افراد در جریان یاددهی -= یادگیری بازتعریف شده است و ارتقای نقش مدرسه به‌عنوان کانون پیشرفت محله و ایجاد پایگاه داده و مدیریت منابع اطلاعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشی و فنی معلمان و دانش آموزان­ ( بسته تحولی بوم ) با  افزایش انگیزه و تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی‌-  مشارکت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در بین ارکان مدرسه و بازنگری در ضوابط ارزشیابی  بر اساس میزان مشارکت و پاسخگویی آنان  محقق می شود.

معاون آموزش متوسطه تاکید کرد که بهره گیری از ظرفیت ویژه مدرسه محوری و  اجرای برنامه بوم در بستر ساحت های شش گانه و  برنامه ایران مهارت زمینه ساز  آشنایی دانش آموزان با رشته های مهارتی در مسیر  انتخاب رشته و شاخه تحصیلی خواهدبود.

اوافزود :همچنین برگزاری دوره آموزشی برنامه  ویژه مدرسه برای معلمان, مربیان , مشاوران , مدیران مدارس , کارشناسان مناطق و استان  در تقویت بنیه علمی و شناخت بهتر معلمان و مشاوران به عنوان راهبران فرایند هدایت تحصیلی و تبیین تفاوت های رشته های مهارتی و نظری و مشاغل موجود دربازار کار  برای دانش آموزان و او لیا آنها موثر است.

دری از مناطق خواست که با دقت نظر در ایجاد رشته های جدید و خوش اقبال هنرستانی، درمسیرتحقق هدف افزایش جذب و اجرای توسعه متوازن درسال 1400 مشارکت موثر داشته و با درنظرگرفتن آمایش و بوم منطقه نظر کارشناسانه خودرا در تقویت فرایند هدایت تحصیلی ارائه دهند.

او بر کسب مجوز از شورای عالی آموزش و پرورش برای راه اندازی رشته  علوم و معارف اسلامی اشاره کرد و توسعه رشته های معارف اسلامی را  از ماموریت های مهم آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان چندساحتی  و شهروندان مسئول ،با اخلاق و با ایمان و نیروی انسانی متخصص برشمرد.

به اشتراک بگذارید :