20 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۲۴:۴۹
کد مطلب:  1469617
برگزاری ویدئو کنفرانس در خصوص اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
با حضور با مدیران کل و روسای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ۵ استان

جلسه ویدئو کنفرانس مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با مدیران کل و روسای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ۵ استان خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل شهرتهران برگزارشد.

 پیرو درخواست‌های دفتر فناوری اطلاعات در خصوص ارتقای امور سطح فناوری استان و مناطق از مقام عالی وزارت و هامش وزیر محترم و جناب آقای باقرزاده نشست ویدئو کنفرانس با حضورمدیران کل و روسای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ۵ استان برگزار گردید. دراین نشست، مهندس حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نکاتی را بیان نمودند.

مدیران کل ادارات آموزش و پرورش استانهای خوزستان، تهران، اردبیل، خراسان رضوی، و اصفهان نیز در رابطه با مسائل و مشکلات موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سخنانی اعلام نمودند.

همچنین درخصوص مسائلی از قبیل ساختار و تشکیلات کارشناسی فناوری، مسائل آموزشی و انگیزشی، عدم وجود  اعتبارات مستقل فناوری، بالابودن میزان فعالیتهای این حوزه صحبت شد.

مطالبی هم پیرامون موضوعات فنی شامل اهمیت گزارشگیری مدیریتی، دبیرخانه تحت وب یکپارچه،میز خدمت الکترونیک،شاخصهای حوزه فناوری عملکرد با جشنواره شهید رجایی،شبکه اینترنت ملی برای بارگزاری اطلاعات در این جلسه مطرح شد

موارد زیردرپایان جلسه توسط  مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات جمع بندی گردید:

1-لزوم تامین و نگهداشت نیروی انسانی حوزه فناوری با توجه به تخصصی بودن این حوزه

2-ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات استانها از اداره و مدیریت و اختصاصی تعداد پست متناسب با حجم فعالیتها

3-نیاز به نوسازی تجهیزات استانها و مناطق

4-لزوم ارائه آموزش های تخصصی به همکاران حوزه فناوری اطلاعات

5-تعیین ردیف بودجه خاص جهت توسعه و پشتیبانی سخت افزارها و نرم افزارهای استانها

6-ارائه مجوز برون سپاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات استانها، مناطق و مدارس کشور

 

به اشتراک بگذارید :