11 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۲:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1452397
پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه گفت:
در الگوی تعالی مدیریت مدرسه ،نتیجه محوری فعالیت ها و ارزیابی مستمر و بهبود وضعیت جاری سبب ارتقا کیفیت آموزش می شود.

دوره ضمن خدمت مدیریت تعالی مدرسه برگزارشد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، اولین جلسه ضمن خدمت کشوری  الگوی مدیریت تعالی مدرسه برگزارشد و دراین وبینار آموزشی  علیرضا کمرئی  معاون آموزش متوسطه  شهر تهران  مفاهیم پایه در الگوی تعالی و سرآمدی را مطرح کرد .

درّی معاون آموزش متوسطه  شهرتهران الگوی تعالی مدیریت مدرسه را الگویی برای بهبود سیستم مدیریت مدرسه بر اساس افق 1404 که منطبق بر رویکردها، اهداف ، و راهکارهای سند تحول بنیادین است برشمرد و تصریح کرد: این الگو  بر اساس اصول و مفاهیم تعالی سازمانی ، کیفیت جامع ، خودارزیابی ، بهبود مستمر و پاسخگویی در برابر نقش ها ، وظایف و انتظارات سازمانی  طراحی شده تا موجب بهسازی و پیشرفت مدرسه و  تسهیل دراجرای رویکرد مدرسه محوری شود.

7 معیار در این الگو وجود داردکه عبارتند از مدیریت و رهبری ، منابع انسانی ،توسعه مشارکت ها ،فضا، تجهیزات و ایمنی ،مدیریت مالی و اداری  ،برنامه درسی  ،سلامت، نشاط و بهداشت مدرسه  ،تمامی معیارها در دو حوزه توانمند سازها و حوزه نتایج تقسیم بندی شده است.

درّی  گفت : الگوی مدیریت تعالی مدرسه یک ابزار توانمندسازی،ارزیابی و توسعه مدیریت و فرایندهای مدیریتی است.در سرآمدی و تعالی  توجه به نتیجه و ذینفعان  (مدیر ، معلم ، دانش آموز ، اولیاءو ...) مهم است و فعالیتی سبب سرآمدی می شود که نتیجه بخش باشد  و ذینفعان کاربرد ابزار مدیریتی الگوی تعالی را در سیستم آموزشی و نهاد تعلیم و تربیت  مفید تلقی کنند  .

او درادامه بر ویژگی مدیریت و رهبری  که سبب تحقق فعالیت های مستمر می شود اشاره کرد و مدیریت فرایند محور ،توسعه و مشارکت کارکنان ،اصلاح مستمرو توسعه شراکت ها را ازویژگی های سرامدی دانست.درّی تاکیدکرد: کیفیت بخشی آموزش  با استفاده از ابزار مدیریتی الگوی تعالی مدرسه بررسی و ارزیابی می شود و درچرخه بهبود مستمر فرایندهای یاددهی یادگیری در جریان تعلیم و تربیت ، ارتقا آن محقق می شود.

معاون آموزش متوسطه   از بهره برداری از اپلیکیشن مدیریت تعالی مدرسه در 146 مدرسه در کشوربا راهبری دفتر معاونت متوسطه وزارت متبوع  خبرداد وگفت :اجرای بخش عمومی آن برای کل کشور در اسفندماه تحقق می یابد .

درّی اظهار امیدواری کرد  با توجه به سیاست و هدف دبیرخانه  اجرایی شهرتهران   125  نفر از همکاران  و کارشناسان  اداره کل آموزش و پرورش ،520 نفر در مناطق و حدود 4200 نفر در مدارس  از آموزش های ارایه شده در این زمینه  استفاده کنند و  باتبیین الگوی تعالی مدیریت مدرسه  براساس  ساختاربازنگری شده  و توجه به ساختار الگوی مدیریت تعالی که براساس توانمندسازها و نتایج است  شاهد تقویت و بهبود ماموریت ها و تحقق اهداف پیش بینی شده در ساحت های ششگانه نظام تعلیم و تربیت که برآمده از اجرای توانمندسازهاست.

به اشتراک بگذارید :