1 جمادی‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰۷:۱۶:۰۰
کد مطلب:  1451049
رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری :
درک و فهم دانش آموزان از مطالب درسی را وارسی کنید / شیوه های خلاقانه ای را برای حفظ مشارکت و تعامل با یادگیرندگان پیدا کنید / دانش آموزان باید بدانند که تنها نیستند و مهم هستند

کارگاه آموزشی با هدف ایجاد وحدت رویه و با محوریت قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی  ویژه ی کارشناسان ، موسسان ، مدیران و کادر اجرایی مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان غیر دولتی در قالب وبینار برگزار گردید . 

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران محمدرضا اطهری رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری با تاکید بر اهمیت مطالعه دقیق دستورالعمل ها وبخشنامه ها وشیوه نامه ها،  برای همه عوامل موثر در فرایند یاددهی ویادگیری گفت : دقت ومراقبت در زمان دریافت پرونده های تحصیلی منجر به کاهش آسیب های بعدی وتسریع در امر آموزش می شود .
 محمدرضا اطهری اظهار داشت : وجود بسترهای آموزش های الکترونیکی آماده در مراکز آموزش از راه دور به دلیل سابقه موجود وتجربه های گران سنگ و پیش بینی های قبلی منجر به کاهش ترک تحصیل و تعطیل نشدن آموزش خصوصا در مدارس آموزش از راه دورگردیده است . وی با اشاره به ظرفیت های قانونی دستورالعمل ها  که می توانند مورد استفاده قرار گیرند افزود : به اشتراک گذاری تجربیات بین مدارس در برنامه ریزی برا ی دانش آموزان مراکز راه دور،  از اولویت ههای اساسی و غیر قابل انکار است . 
این مقام مسئول در آموزش و پرورش  گفت :  افت یادگیری درازمدت و کاهش یک سومی زمان یادگیری وکاهش پیشرفت آموزشی برای دانش  آموز ناشی از محرومیت از آموزش حضوری،  موجب پسرفت در یادگیری است. ترکیبی از تعطیلی آموزش حضوری در مدارس و نزول معیشت خانوادگی ناشی از این همه گیری جهانی بطور متوسط 3 دهم الی 9 دهم  موجب افت کیفیت سالهای تحصیل می شود  و منجر به ترک تحصیل جمعیت بزرگی از دانش آموزان و نزول درآمد اقتصادی آنها در آینده خواهد گردید. وی افزود : برآوردهای جهانی در زمینۀ دسترسی به یادگیری های برخط و غیر برخط در 100 کشور جهان نشان می دهد که 30 درصد دانش آموزان به سبب فقدان سیاست های ملی یادگیری از راه دورو یا فقدان دسترسی به فناوری در خانه ، به یادگیری از راه دور دسترسی ندارند.
رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت : تعطیلی آموزش حضوری در مدارس با وجود روشهای یادگیری از راه دور به معنای کاهش زمان آموزش و  متعاقب آن کاهش زمان یادگیری است. وقتی تعطیلی آموزش حضوری گسترده و طولانی باشد، این افت به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند . اگر به سرعت از افت یادگیری جلوگیری نشود، انباشت افت بر روی افت های دیگر قابل درمان نخواهد بود. بالاترین اثرات مربوط به فناوری های دیجیتال مربوط به ویدیوهای تعاملی، سامانه های تدریس انفرادی هوشمند در موضوعات ریاضیات و نوشتن بوده اند.
رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت : به  منظور جلوگیری از افت تحصیلی، ترک تحصیل و پیشگیری از افزایش جمعیت بازماندگان از تحصیل و ارتقاء نظام تاب آوری  آموزش و پرورش و همچنین  اثربخشی بیشتر آموزش از راه دور باید به مواردی توجه و اهتمام بیشتری داشت . از جمله باید  جنبه های تعامل اجتماعی را افزایش دهیم و منظور از تعامل صحبت کردن نیست بلکه گفتگو به منظور یادگیری است .  درک و فهم دانش آموزان از مطالب درسی را وارسی کنیم و به بازخورد دانش آموزان از یادگیری خود گوش دهیم .  اطهری افزود : باید  تعادلی را بین دانش نفیس و تفکر عمیق ایجاد کنیم و شیوه های خلاقانه ای را برای حفظ مشارکت و تعامل با یادگیرندگان پیدا کنیم  مانند پیامک، استفاده از جایزه، رقابت و همینطور استفاده از شبکه های اجتماعی. استفاده از الگوهای همسال یا الگوهای اجتماعی با نفوذ نیز می توانند راهبردهای مؤثری باشند.
این مقام مسئول  تاکید کرد : برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان در شرایط بحرانی فعلی باید به دو حوزه توجه لازم صورت گیرد.حوزۀ اول حمایت تحصیلی است که اولین گام برنامه های پیشگیری از ترک تحصیل تلقی می شود. این دسته از دانش آموزان به سبب چالشهای تحصیلی نیازمند کمکهای انفرادی و آموزش خصوصی برای تسلط بر مطالب درسی هستند. آنها باید مشوقها، انگیزه ها و حمایتهای لازم را برای بهبود وضعیت تحصیلی خود دریافت کنند. وی تصریح نمود : حوزۀ اجتماعی و هیجانی دومین حیطۀ مورد توجه است. وجود فردی برای توجه به این دسته از دانش آموزان، امکان ارتباط انسانی و کسی که تماس مکرر با این دسته از دانش آموزان داشته باشد و آنها را تشویق و مورد حمایت قرار دهد، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
محمدرضا اطهری خاطر نشان کرد :  دانش آموزان در معرض خطر ترک تحصیل نیازمند انگیزش، نظم و انضباط و مهارتهای مدیریت زمان برای موفقیت در روشهای برخط و آموزش از راه دور هستند و لازم است فردی با آنها بطور مداوم در تماس باشد تا آنها را به سمت یادگیری بکشاند، مورد پایش قرار دهد و برای آنها اهدافی کوتاه مدت تدوین کند. دانش آموزان باید بدانند که تنها نیستند و مهم هستند و نظام آموزشی با تمام توان خود کوشش می کند تا آنها را در مسیر اتمام و فراغت از تحصیل مورد حمایت قرار دهد.  وی در پایان با تاکید بر لزوم توجه به دانش آموزان  محروم گفت : رویکردهای بین بخشی از قبیل همکاری با نظامهای بهداشتی و مراقبت اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و فعالیت های خیریه و داوطلبانۀ اجتماعی برای شناسایی و حمایت هدفمند از  این گروهها، اقداماتی کلیدی محسوب می شوند .

 

به اشتراک بگذارید :