20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۲:۲۷:۲۵
کد مطلب:  1450065
جلسه ستاد اجرایی شاهد استان زنجان با حضور مدیر کل شاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش
تقویت جریان انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در بستر تعلیم وتربیت امکان پذیر است

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش وپرورش جلسه ستاد اجرایی شاهد استان زنجان با حضور مدیر کل شاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش ومدیران کل آموزش وپرورش و بنیاد شهید وامور ایثارگران استان در محل سالن شهید تجلی اداره کل آموزش وپرورش برگزار گردید .

 در ابتدای این جلسه مظفری مدیر کل آموزش و پرورش استان ضمن اشاره آماری به جامعه فرهنگیان ایثارگر استان واقدامات صورت گرفته در سطح مدارس شاهد وطرح پراکنده شاهد تاکید کرد : آنچه امروز لازم است به آن توجه جدی شود بحث توانمند سازی نیروی انسانی در مدارس شاهد است . وی ضمن اشاره به برگزاری کارگاه  استاندارسازی مدارس شاهد توسط آقای رزاقی نتایج چنین جلسات وکارگاهها را در ارتقای توانمندی مدیران وکیفیت فعالیت مدارس شاهد بسیار موثر ارزیابی کردند .

رئیس دستگاه تعلیم وتربیت استان  همچنین ضمن توصیه  به  برگزاری منظم جلسات ستاد های اجرایی شاهد در مناطق  بر توجه جدی روسای ستاد های اجرایی در شهرستانها ومناطق تابعه استان بر امور تحصیلی وتربیتی  دانش آموزان مدارس شاهد وطرح پراکنده تاکید نمود .

در ادامه جلسه رزاقی مدیر کل شاهد وایثارگران وزارت آموزش وپرورش ضمن تقدیر وتشکر از اقدامات خوب صورت گرفته در استان زنجان وبا اشاره به مباحث برنامه گفتگوی هفته مورخه 5 بهمن 1399 که با حضورمعاون رئیس جمهور ورئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران  و وزیر آموزش و پرورش  برگزار گردید گفت : اساسا جریان شاهد وایثارگر در آموزش وپرورش محور پایداری انقلاب اسلامی است واگر به دنبال پایداری انقلاب وانتقال مفاهیم انقلاب به نسل حاضر هستیم باید پرچم مدارس شاهد وایثارگران  را در آموزش وپرورش جدی گرفته وتقویت نماییم .

وی تاکید کرد،  تقویت جریان انقلاب اسلامی وپایداری آن در بستر تعلیم وتربیت امکان پذیر است  چرا که جریان ایثار وشهادت یادگیرانه است وشهدا وایثارگران سرمشق والگوی مربیان ومتربیان در تعلیم وتربیت هستند .ودراین مسیر مدارس شاهد قطب اصلی جریان حفظ وتقویت هستند .

عضو شورای معاونانوزارت آموزش وپرورش با بیان این که آموزش وپرورش مفتخر به داشتن بیش از 1350 مدرسه و400 هزار دانش آموز است که 62درصد آن را جامعه ایثارگری تشکیل می دهد اظهار کرد در حال حاضر 16 هزار دانش آموز در قالب طرح پراکنده شاهد مشغول به تحصیل هستند و با وجود همه کاستی ها ومشکلاتی که در منابع واعتبارات چه از ناحیه بنیاد شهید و امور ایثارگران وچه از طرف آموزش وپرورش وجود دارد، ما همچنان پرچم این حرکت را در آموزش وپرورش در اهتزاز نگه داشته ایم .

رزاقی در ادامه گفت :  آنچه در آموزش وپرورش مشهود است بحث مفهومی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت وارزشمندی شهادت برمبنای یادگیری است ومحور اجرای برنامه ها ی ترویجی در آموزش وپرورش  مدارس شاهد هستند

رزاقی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به شناسنامه فعالیت های آموزشی ، پرورشی و اجرایی مدارس شاهد تصریح کرد:  برمبنای آخرین اساسنامه مدارس شاهد که در سال 1396 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی  به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ گردید ،  اداره کل امور شاهد و ایثارگران این وزارت،  موظف به استاندادرسازی مدارس شاهد شد.  لذا با مشارکت مدیران مدارس شاهد سراسر کشور ، کارشناسان و روسای ادارت شاهد وایثارگران استانها ، طی سالهای 95 تا 99 ، مدارس شاهد براساس اسناد بالادستی بویژه سند تحول بنیادین،  دارای شناسنامه فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی ،تربیتی وترویجی گردیدند و  ستاد های شاهد در نواحی ومناطق لازم است بر اجرای مطلوب برنامه ها،  در مدارس شاهد بر حسب  مقتضیات و ویژگیهای بومی و محلی مدارس اهتمام جدی داشته و در راستای  ارتقای کیفیت این مدارس  و تقویت فعالیتها برنامه ریزی های لازم داشته باشند .

به اشتراک بگذارید :