12 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۲:۵۹:۲۹
کد مطلب:  1447105
پانته آدری معاون آموزش متوسطه شهر تهران از ارسال دستورالعمل نظارت سیستمی برجریان تربیت و یادگیری به مناطق خبرداد و گفت :
نظارت آموزشی به توسعه وضعیت تدریس و آموزش بهتر کمک می کند

دستورالعمل نظارت سیستمی بر جریان تربیت و یادگیری درمدارس در شرایط بیماری کووید 19 به مناطق ارسال شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ،پانته آدری معاون آموزش متوسطه شهرتهران گفت : کیفیت آموزش فرایندی چند بعدی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. از نظرعلمی نظارت آموزشی به عنوان فرایند کمک ،هدایت ، مشاوره  و محرک  رشد معلمان به منظور بهبود کیفیت آموزشی شناخته می شود.

دری تاکید کرد: نظارت یکی از مهم ترین وظایف اساسی مدیریت مدرسه است که موجب افزایش کارایی و اثربخشی منابع و فعالیت های آموزشی و تربیتی می شود و با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا و بهره گیری معلمان و مدارس از الگوهای پنج گانه آموزش ضرورت نظارت و راهنمایی  و کسب اطمینان از اثربخشی فعالیت ها دوچندان می شود.

او نظارت را سبب هوشمندی سازمان و برانگیختن مجموعه عوامل و افراد برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی  برشمرد و تصریح کرد:در دستورالعمل نظارت سیستمی بر جریان تربیت و یادگیری درمدارس نظارت برفرایند مدارس مطابق الگوهای پنج گانه ( آموزش حضوری،آموزش در شبکه اجتماعی دانش آموزان-شاد،آموزش تلویزیونی ، بسته های‌خودآموز ) و نظارت بر فرایند تدریس معلمان در کلاس های درس و جریان یاددهی یادگیری‌ مد نظر است.

معاون آموزش متوسطه شهرتهران افزود:نظارت در سطح مدرسه برعهده مدیر مدرسه و شورای مدرسه ،در سطح منطقه برعهده مدیر منطقه (به کارگیری مسئولان مرتبط-طبق شرح وظایف سازمانی) و درسطح استان با کمیته تخصصی آموزش و پرورش اداره کل استان است.

او مسیر فرایند نظارت در سطوح مدرسه ،منطقه و استان را تشریح کرد : به روزرسانی اطلاعات ارائه خدمات آموزشی و تربیتی در سامانه ltms براساس تغییر شرایط در مدرسه و تهیه گزارش های مدیریتی از سامانه ltms به تفکیک مدارس و تحلیل آنها و ارسال گزارش تحلیلی به استاندر منطقه  و دریافت گزارش های مدیریتی مدارس به تفکیک مناطق  همراه با انجام بازدیدهای میدانی و تحلیل عملکرد منطقه  براساس الگوها در سامانه ltms و تطبیق آن با گزارش های منطقه در کمیته تخصصی آموزش و پرورش استان  و ارسال گزارش تحلیلی استان به معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در استان انجام می شود.

او اعلام کرد: مطابق جدول زمانبندی در دو مرحله  به تاریخ های 10 /12/1399 و31/02/1400 ارسال گزارش منطقه به اداره کل و در تاریخ های 20/12/99 13 و 1/3/1400 ارسال گزارش های استان به معاونت آموزش متوسطه وزارت متبوع انجام می شود.

دری درباره چگونگی ثبت اطاعات گفت : برای تکمیل اطلاعات ناظران وارد سامانه ltms.medu.ir شده و از بخش کارشناسان و انتخاب گزینه نظارت  اطلاعات نمون برگ های (1- فرم نظارت و راهنمایی آموزشی برکلاس درس دبیران دوره اول متوسطه و2 - فرم نظارت و راهنمایی آموزشی بر کلاس درس دبیران دوره دوم توسطه (نظری ،فنی وحرفه ای و کاردانش) در دوره دوم متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش و3 شاخص های ارزیابی دروس عملی و کارگاهی  هنرستان ها و 4- خود اظهاری مدیر مدرسه در خصوص نظارت بر فرایند آموزش دانش آموزان و تشکیل کلاس های درس )را تکمیل می کنند.

نظارت برفرایند تدریس معلمان در کلاس های درس و جریان یادگیری به ترتیب در دوره اول متوسطه مطابق دستورالعمل دبیرخانه راهبری کشوری کیفیت بخشی به فرایند توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی مستقردر استان آذربایجان شرقی و نظارت در دوره دوم متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش مطابق دستورالعمل دبیرخانه راهبری کشوری توسعه صلاحیت های  حرفه ای معلمان  مستقر در استان زنجان  انجام می شود.

به اشتراک بگذارید :