16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۰۸:۰۳:۲۸
کد مطلب:  css9hNO6
اداره آموزش و پرورش منطقه ضیاء آباد
جلسه برنامه ریزی نیروی انسانی و فضا برگزار شد

جلسه برنامه ریزی نیروی انسانی و فضا با موضوع آموزش متوسطه دوره اول در اتاق ریاست برگزار شد.
روز شنبه مورخه 95/03/29 کارشناس آموزش متوسطه جلسه ای تحت عنوان برنامه ریزی با محوریت موضوع ثبت نام ،فضا و نیروی انسانی را درخصوص آموزشگاه های شهید داود و شهید محرمعلی با حضور مدیران محترم این مدارس و همچنین اعضای محترم کارگروه مربوطه و در حضور رحمانی سرپرست منطقه در مکان اتاق ریاست ترتیب داد.
در جلسه مذکور در رابطه با میزان ثبت نام در پایه های مختلف در سال تحصیلی جاری صحبت و تبادل نظر گردید ،و اعضای محترم کارگروه در نهایت به جمع بندی مطلوبی رسیدند.
به اشتراک بگذارید :