14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۰۷:۵۶:۱۱
کد مطلب:  9p0bh9nK
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آوج
اولین جلسه شورای پروژه مهر شهرستان آوج برگزار شد

در اولین جلسه شورای پروژه مهر مسئولیت ها و وظایف هر یک از کارگروه ها مشخص شد.

اولین جلسه شورای پروژه مهر شهرستان آوج با حضور مسئولین کمیته ها در اتاق ریاست آموزش و پرورش برگزار شد .

در این جلسه صادقی کارشناس متوسطه دوم ضمن تقدیر از زحمات همکاران در پروژه مهر سال قبل عنوان کرد که امسال با برنامه ریزی اصولی بتوانیم بهتر از سال قبل این طرح را اجرا کنیم .

وی افزود پروژه مهر آماده سازی و تمهید مقدمات برای بازگشایی مدارس در سال جدید می باشد .

وی ادامه داد که ما در جلسات ستاد کلیات پروژه را بیان می کنیم . وی شورای پروژه مهر را شامل کارگروه های سازماندهی ، کمیته تعمیر و تجهیز ، کمیته توجیه و تبلیغ و اطلاع رسانی ، کمیته انتصابات ، کمیته تعیین صلاحیت و کارگروه ارزیابی تقسیم بندی نمود، کارشناسان مسئول کارگروه ها در مورد وظایف خود نکاتی را عنوان نمودند .

در پایان افتخاری ریاست آموزش و پرورش از زحمات سال قبل همکاران تقدیر و تشکر نمودند و عنوان کردند که همکاران فعال درسال قبل راشناسایی کنیم تا بتوانیم با تقدیر و تشویق باعث دلگرمی همکاران شویم .

ایشان از اهمیت اجرای درست برنامه پروژه مهر سخنانی را ایراد نمودند . وی ادامه که امسال باید معایب پروژه مهر سال قبل را برطرف کنیم .

به اشتراک بگذارید :