20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۲:۱۲:۱۲
کد مطلب:  1430079
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در کارگاه مجازی روسای ادارات شاهد سراسر کشور
شناسنامه مدارس شاهد براساس نگرش مبتنی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تدوین شده است .

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران در سومین کارگاه مجازی کارشناسان و روسای ادارات شاهد استان ها گفت: شناسنامه مدارس شاهد بر اساس نگرش و اندیشه مبتنی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته است و سندی به منظور تحقق استاندارد سازی مدارس شاهد است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، ویدئو کنفرانس  اداره کل امور شاهد و ایثارگران با روسای ادارات شاهد استان های سراسر کشور، روز شنبه 18 بهمن ماه 99  به منظور بررسی میزان پیشرفت  و  موانع پیش روی استاندارد سازی و اجرای  شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد برگزار شد.

محمد رضا رزاقی در این جلسه با اشاره به مباحث نشست «گفتگوی هفته»  وزیر آموزش و پرورش که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید،  معاونان،  مدیران کل ستادی و استانی و روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی، مناطق و شهرستان های سراسر کشور برگزار شد  اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و مجموعه بنیاد شهید نسبت به مدارس شاهد و ضرورت  ارتقای کیفیت تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر و همچنین الگو شدن این مدارس در تراز سند تحول بنیادین تاکید دارند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ، شناسنامه مدارس شاهد را سندی رسمی و سنگ بنای استاندارد سازی این مدارس دانست و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین اساسنامه طرح شاهد، در جهت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس شاهد مأموریت هایی را تعریف کرده است  و اداره کل شاهد و ایثارگران را نیز مسئول پیگیری آن نموده است و یکی از آن مأموریت‌ها؛ استاندارد سازی مدارس شاهد است، که بر اساس آن استراتژی و راهبرد این اداره کل، در زمینه ی تکلیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده ما گذاشته است، تدوین شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد می باشد.  آنچه مهم است  « همواره این است که اگر ما بخواهیم، می توانیم»  و ما به واسطه مسئولیتی که داریم با این نگاه ارزشمند، کارتولید شناسنامه  را از سال 1395 آغاز کردیم.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران با بیان اینکه افتخار شناسنامه مدارس شاهد این است که بر اساس یک نگرش و اندیشه مبتنی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته است گفت : قطار شناسنامه مدارس شاهد را کسی جز خود ما به حرکت در نمی آورد لذا از همه روسای ادارات شاهد استان ها می خواهم ضمن پیگیری منطقی و واقعی تحقق آن در مدارس از طریق گزارشات مربوط به شناسنامه مدارس شاهد به موانع و چالش های موجود در استان نیز بپردازند تا بتوانیم موانع و تهدیدات را با همفکری  و هم افزایی به فرصت تبدیل کنیم .

رزاقی با اشاره  به این که ارزیابی بیرونی برای هر مجموعه ای لازم است  گفت: باید بدانیم که ارزیابی بیرونی  پس ازفرایند نظارت است. ما تا زمانی که سازوکارهای نظارت و ابعاد آن را به درستی تعریف نکرده باشیم، ارزیابی ممکن است ما را دچار قضاوت های نادرست نماید. لذا از همه روسای ادارات شاهد و کارشناسان  می خواهم، طرح ها، نظرات و ایده های خود را نسبت به نظارت مبتنی بر شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد مطرح نماید.

رزاقی هدف اصلی جلسه ی ویدئو کنفرانس را بررسی میدانی و دریافت نقطه نظرات رؤسای ادارات شاهد استان ها پیرامون اقدامات مربوطه اعلام نمود و در ضمن تأکید نمود که این جلسات به صورت مستمر و ماهانه ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم با سرعت و دقت مأموریت هایمان را پیگیری نماییم. وی در پایان از رؤسای ادارات شاهد استان ها خواست، آخرین نظرات پیرامون ثبت نام را تهیه و ارسال نمایند تا در جلسه ستادمرکزی شاهد نسبت به بررسی و اعمال نظرات آن ها اقدام شود.

در اثنای این برنامه روسای ادارات شاهد استان های کرمانشاه، خراسان شمالی, کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان و اصفهان  به موفقیت ها و موانع موجود در اجرای شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد پرداخته و به نکاتی از جمله نظرات و  توصیفات مدیران مدارس شاهد در خصوص شناسنامه، بررسی میدانی و دریافت پیشنهادات و اشکالات مدیران مدارس پیرامون شناسنامه، قرارگرفتن شناسنامه مدارس شاهد در قالب بسته های تحولی ویژه،  اشاره نمودند.  همچنین امینیان معاون محترم اداره کل و آقایان ارجمندی، جهانتاب، محمدی زاده و پروازی از کارشناسان ستادی اداره کل به مسائل و موضوعات مربوط به حوزه کاری خود از جمله ، طرح پراکنده شاهد( دانش آموزان شاهد در مدارس عادی دولتی)، موضوعات رفاهی و حقوقی ایثارگران ، تهیه کارپوشه برای فعالیت های ادارات شاهد استان ها در ستاد  و تقویت و به روز کردن پورتال اداره شاهد استان ها و استفاده حداکثری از این فرصت پرداختند .

محمد رضا رزاقی در این جلسه با اشاره به مباحث نشست «گفتگوی هفته»  وزیر آموزش و پرورش که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید،  معاونان،  مدیران کل ستادی و استانی و روسای ادارات آموزش و پرورش نواحی، مناطق و شهرستان های سراسر کشور برگزار شد  اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و مجموعه بنیاد شهید نسبت به مدارس شاهد و ضرورت  ارتقای کیفیت تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر و همچنین الگو شدن این مدارس در تراز سند تحول بنیادین تاکید دارند.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش ، شناسنامه مدارس شاهد را سندی رسمی و سنگ بنای استاندارد سازی این مدارس دانست و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین اساسنامه طرح شاهد، در جهت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس شاهد مأموریت هایی را تعریف کرده است  و اداره کل شاهد و ایثارگران را نیز مسئول پیگیری آن نموده است و یکی از آن مأموریت‌ها؛ استاندارد سازی مدارس شاهد است، که بر اساس آن استراتژی و راهبرد این اداره کل، در زمینه ی تکلیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده ما گذاشته است، تدوین شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد می باشد.  آنچه مهم است  « همواره این است که اگر ما بخواهیم، می توانیم»  و ما به واسطه مسئولیتی که داریم با این نگاه ارزشمند، کارتولید شناسنامه  را از سال 1395 آغاز کردیم.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران با بیان اینکه افتخار شناسنامه مدارس شاهد این است که بر اساس یک نگرش و اندیشه مبتنی بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شکل گرفته است گفت : قطار شناسنامه مدارس شاهد را کسی جز خود ما به حرکت در نمی آورد لذا از همه روسای ادارات شاهد استان ها می خواهم ضمن پیگیری منطقی و واقعی تحقق آن در مدارس از طریق گزارشات مربوط به شناسنامه مدارس شاهد به موانع و چالش های موجود در استان نیز بپردازند تا بتوانیم موانع و تهدیدات را با همفکری  و هم افزایی به فرصت تبدیل کنیم .

رزاقی با اشاره  به این که ارزیابی بیرونی برای هر مجموعه ای لازم است  گفت: باید بدانیم که ارزیابی بیرونی  پس ازفرایند نظارت است. ما تا زمانی که سازوکارهای نظارت و ابعاد آن را به درستی تعریف نکرده باشیم، ارزیابی ممکن است ما را دچار قضاوت های نادرست نماید. لذا از همه روسای ادارات شاهد و کارشناسان  می خواهم، طرح ها، نظرات و ایده های خود را نسبت به نظارت مبتنی بر شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد مطرح نماید.

رزاقی هدف اصلی جلسه ی ویدئو کنفرانس را بررسی میدانی و دریافت نقطه نظرات رؤسای ادارات شاهد استان ها پیرامون اقدامات مربوطه اعلام نمود و در ضمن تأکید نمود که این جلسات به صورت مستمر و ماهانه ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم با سرعت و دقت مأموریت هایمان را پیگیری نماییم. وی در پایان از رؤسای ادارات شاهد استان ها خواست، آخرین نظرات پیرامون ثبت نام را تهیه و ارسال نمایند تا در جلسه ستادمرکزی شاهد نسبت به بررسی و اعمال نظرات آن ها اقدام شود.

در اثنای این برنامه روسای ادارات شاهد استان های کرمانشاه، خراسان شمالی, کرمان، سمنان، سیستان و بلوچستان و اصفهان  به موفقیت ها و موانع موجود در اجرای شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد پرداخته و به نکاتی از جمله نظرات و  توصیفات مدیران مدارس شاهد در خصوص شناسنامه، بررسی میدانی و دریافت پیشنهادات و اشکالات مدیران مدارس پیرامون شناسنامه، قرارگرفتن شناسنامه مدارس شاهد در قالب بسته های تحولی ویژه،  اشاره نمودند.  همچنین امینیان معاون محترم اداره کل و آقایان ارجمندی، جهانتاب، محمدی زاده و پروازی از کارشناسان ستادی اداره کل به مسائل و موضوعات مربوط به حوزه کاری خود از جمله ، طرح پراکنده شاهد( دانش آموزان شاهد در مدارس عادی دولتی)، موضوعات رفاهی و حقوقی ایثارگران ، تهیه کارپوشه برای فعالیت های ادارات شاهد استان ها در ستاد  و تقویت و به روز کردن پورتال اداره شاهد استان ها و استفاده حداکثری از این فرصت پرداختند .

به اشتراک بگذارید :