21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۹:۱۴:۲۹
کد مطلب:  1429609
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار می کند؛
 جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی تحصیلی

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با همکاری ادارات سنجش و ارزشیابی تحصیلی ادارات کل آموزش و پرورش استانها جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی تحصیلی را برگزار می کند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشیابی تحصیلی با نظارت مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و ادارات سنجش و ارزشیابی تحصیلی استانها و برای معلمان دوره های مختلف تحصیلی برگزار می گردد.این جشنواره بارویکرداجرای ارزشیابی های برخط مدارس در سال تحصیلی 1400-1399برگزار خواهد شد.

اهداف اجرای جشنواره:
1 -توسعه و تقویت دانش و توانمندی عمومی معلمان/ مدیران و معاونان در زمینه الگوهای اجرایی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.

2 -تغییر نگرش و افزایش پویایی دانش آموزان و معلمان در خصوص نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و فرآیند یاددهی – یادگیری و ارتقا کیفیت آن.

3 -ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان و سایر کارکنان آموزشی به منظور اجرای صحیح شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، منطبق با آیین نامه های مصوب

4 -شناسایی و ترویج الگوها ، شیوه ها و ابزارهای متنوع ، نوین و متناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5 - فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل تجربیات معلمان و سایر کارکنان آموزشی مدارس در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

6 -تجربیات کسب شده در حوزه آموزش وارزشیابی های غیرحضوری ومجازی

محورهای برگزاری جشنواره:

الف: تجارب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین ، تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ارسالی

ب: ابتکارات فردی و حرفه ای

لازم به ذکر است بخشنامه این جشنواره در روزهای گذشته به نواحی و مناطق استان ارسال شده است 

به اشتراک بگذارید :