24 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۰۸:۱۹:۲۲
کد مطلب:  5inmSGZ4
با هدف افزایش مهارتهاي علمي و عملي مدرسان دوره هاي حسابداري و حسابرسي فارس انجام شد:
تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش و امور مالیاتی فارس انعقاد شد

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با انتقاد از اینکه، در كشور براي مباحث علمي وقت چنداني گذاشته نشده است، افزود: با وجود ايده هاي فراوان در بين دانش آموزان اين معضل باعث شده تا ايده ها به عمل تبديل نشود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ،حمیدرضا آذری در جلسه ای تفاهم نامه همکاری با اداره کل امور مالیاتی فارس  گفت: در كشورهاي توسعه يافته ايده ها كالبد شكافي مي شود و فضا براي عملي كردن آن مهيا مي شود.

حميد رضا آذري با اشاره به آمار بالاي بيكاري در فارس گفت: در فارس از دندان پزشك و پزشك گرفته تا حسابدار و آشپز در سطح حرفه اي با كمبود مواجه ايم و بعيد مي دانم در هر رشته اي فراخوان بدهيم 20 فرد حرفه اي پيدا شود .

وي افزود: حتي در كشورهاي حوزه خليج فارس نيز علي رغم آنكه افراد تحصيلكرده ايراني در آن كشورها حضور دارند اما جذب شركت هاي حرفه اي، تجاري نمي شوند چرا كه كمتر با مباحث علمي آشنا هستند.

آذري در خصوص تعهدات آموزش و پرورش فارس در اين تفاهم نامه گفت: این اداره كل متعهد مي شود در صورت درخواست رسمي و كتبي اداره كل امور مالياتي،افراد شركت كننده در دوره آموزشي موضوع اين تفاهم نامه را در جهت ارائه خدمات بهينه براي تكميل اظهار نامه موديان مالياتي، در زمان و مكان مورد نظر سازمان امور مالياتي و در چارچوب اين تفاهم نامه سازماندهي و در دسترس قرار دهد.

آذري افزود: همچنين اداره كل آموزش و پرورش فارس متعهد مي شود تمامي افراد شركت كننده در دوره آموزشي موضوع اين تفاهم نامه، آموخته هاي خود در دوره آموزشي را در قالب مطالب آموزشي مدون به عنوان تكليف پايان دوره تهيه و به منظور بررسي و ارزيابي در اختيار مدرس همان دوره قرار دهند  تا پس از تاييد نهايي مدرس ،يك نسخه از آن به منظور اخذ تاييديه در اختيار دفتر آموزش سازمان امور مالياتي قرار گيرد.

مديركل امور مالياتي فارس نیز با بيان اينكه انعقاد تفاهم نامه بين ادارات كل امور مالياتي و آمورزش و پرورش فارس براي اولين بار است كه در كشور اتفاق مي افتد ادامه داد: در فارس دانش آموزان و دانشجويان مستعد زيادي داريم كه متاسفانه آن گونه كه بايد درگير مسائل تحليلي نشده و به تدوين آمارهاي خام اكتفا كرده اند.

 

فرهاد مومني با تاكيد بر اينكه وجود شكاف بين تئوري تا عمل مشكل جدي جامعه ماست افزود: در فاز اول بايد مدرسان حسابداري و حسابرسي با آموزش هاي مورد نياز در حوزه اقتصادي آشنا شوند تا بتوانند ذهن دانش آموزان را در گير مباحث علمي نمايند .

وی بر لزوم بازسازي و بازنگري در سرفصل ها و نيز نحوه تدريس مباحث حسابداري و حسابرسي تاكيد كرد و گفت: كارشناسان اداره كل امور مالياتي آمادگي دارند تا در اين زمينه وارد فاز اجرايي شده و با كمك اداره كل آموزش و پرورش به تدوين سرفصل ها و استاندارد سازي هرچه بيشتر در خصوص نحوه تدريس بپردازند.

مديركل امور مالياتي فارس اين اقدام را مصداق عيني اقدام و عمل در حوزه اقتصاد در سالي كه به نام سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل نام گذاري شده ذكر كردو افزود: مهم ترين نياز سرمايه گذاران به اطلاعات تحليلي اقتصادي و نه آماري خام است ،كه متاسفانه در اين زمينه فارس ضعف جدي داشته و شايد دليل اصلي آن كه بخش خصوصي نتوانسته در اين استان ايفاي نقش كند، در دست نداشتن آمار تحليلي براي تصميم گيري باشد.

وي پرداختن به حسابداري به روز الكترونيك و جامع را از جمله اهداف اين تفاهم نامه ذكر كرد و ادامه داد : در اين تفاهم نامه تعهداتي بر عهده اداره كل امور مالياتي و آموزش و پرورش است كه مهم ترين  تعهد ما برگزاري سمينارها و جلسات علمي ( مالياتي) ، همكاري لازم اداره كل آموزش و پرورش در خصوص حضور برنامه ريزان درسي و مدرسان معرفي شده در اداره كل امور مالياتي استان با هدف آموزش علمي نحوه عملكردهاي حسابداري و حسابرسي مالياتي ، آشنا يي با نحوه تكميل اظهارنامه و كاربرد آن و ... مطابق امكانات موجود و در چارچوب اين تفاهم نامه مي باشد.

مديركل امور مالياتي فارس اضافه كرد: همچنين اداره كل امور مالياتي متعهد است در صورت درخواست رسمي و كتبي اداره كل آموزش و پرورش استان مبني بر نياز به مدرس دروس مالي و حسابداري در خصوص تامين مدرس همكاري لازم را در چارچوب اين تفاهم نامه به عمل آوردضمن آنكه متعهد شده ايم در صورت درخواست رسمي و كتبي اداره كل آموزش و پرورش استان مبني بر حضور مديران و كارشناسان مالياتي در جشن فارغ التحصيلان و سمينار مختلف فني و حرفه اي در چارچوب اين تفاهم نامه همكاري لازم را داشته باشيم.

مومني در پايان اهداف اين تفاهم نامه را ارتقاي دانش علمي و عملي مدرسان دوره هاي حسابداري و حسابرسي در اداره آموزش و پرورش استان ،تبادل دانش و فعاليت مشترك علمي فرهنگي در چارچوب كارورزي ميان طرفين و فرهنگسازي توسعه آگاهي ها و مهارت هاي مالياتي ذكر كرد.

گفتني است در پايان اين جلسه تفاهم نامه مذكور در 8 ماده به امضاي مديران كل آموزش و پرورش و امور مالياتي فارس رسيد.

به اشتراک بگذارید :