15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۰:۰۰
کد مطلب:  1425307
اطلاعیه شماره 2
قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ماده 28 وزارت آموزش وپرورش

ضمن آرزوی موفقیت برای معرفی شدگان آزمون استخدامی ماده 28 وزارت آموزش وپرورش به اطلاع می رساند؛ داوطلبان عزیز با توجه به برنامه زمانی که در اطلاعیه های بعدی(اطلاعیه شماره3 ) این اداره کل منتشر خواهد شد؛ ضمن پرینت وتکمیل دقیق فرم های مربوطه و مدارک مورد نیاز، به مرکز تحویل مدارک ومستندات و درمانگاه فرهنگیان( امام حسن مجتبی (ع) شهر هشتگرد یا درمانگاه فرهنگیان شهرستان کرج) و مراکز مصاحبه اختصاصی (پردیس امیر کبیر کرج و پردیس حکیم فردوسی کرج) مراجعه نمایند.

نکات مهم:

الف ) معرفی شدگان می بایست  درمرحله نخست به همراه مدارک و مستندات مورد نظر به شرح زیر به محل تحویل مدارک مراجعه نمایند و درصورت تایید مدارک و مستندات و دریافت تاییدیه وفرم های مربوطه در مرحلیه دوم به درمانگاه فرهنگیان  امام حسن مجتبی (ع) شهر هشتگرد یا درمانگاه فرهنگیان شهرستان کرج  مراجعه و  در صورت تایید پزشک معتمد در مرحله سوم به مراکز مجری مصاحبه حضوری وتخصصی  مطابق زمان بندی اعلام شده مراجعه نمایند .

ب )معرفی شدگان آزمون استخدامی ماده 28 وزارت آموزش وپرورش ، لازم است مطابق موارد زیر نسبت به پرینت و تکمیل فرم های  مربوطه اقدام نمایند:

 

فرم های مربوط به بررسی  و تایید مدارک :

 1. فرم  (نمون برگ شماره 2 الف )  اعلام آمادگی  و  تحویل مدارک ومستندات  : پرینت و تکمیل دقیق فرم(  3 صفحه ) و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به  محل تحویل مدارک و مستندات .

 2. فرم  (نمون برگ شماره 2 د  )  اعلام آمادگی  و   تحویل مدارک ومستندات  : پرینت در 2 نسخهو تکمیل دقیق فرم(  1 صفحه )  و الصاق یک قطعه عکس و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به محل تحویل مدارک و مستندات .

 3. فرم  (نمون برگ شماره  6 هـ   )  اعلام آمادگی  و  تحویل مدارک ومستندات  : پرینت و تکمیل دقیق فرم(   4 صفحه )  و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به محل تحویل مدارک و مستندات .

 

       ب-2) فرم های مربوط به درمانگاه فرهنگیان :

 1. فرم  (نمون برگ شماره 3)  اعلام آمادگی برای انجام معاینات پزشکی: پرینت و تکمیل دقیق فرم(1 صفحه ) و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به درمانگاه      

 2.  فرم ( نمون برگ شماره 4- الف) خود اظهاری و سوابق بیماری: پرینت و تکمیل دقیق فرم ها (در3 صفحه)  و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به درمانگاه

 3. فرم ( نمون برگ شماره 4- ب ) معاینات پزشکی: پرینت فرم ها (2 صفحه ) پرینت و تکمیل دقیق فرم ها و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به درمانگاه

 4. فرم ( نمون برگ شماره 4- هـ  )  اظهار نظر پزشک در پایان مرحله اول معاینات : پرینت فرم ها (یک صفحه ) و تکمیل و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به درمانگاه الصاق با یک قطعه عکس در نمون برگ شماره (4-هـ ) و تحویل آن به پزشک در روز مراجعه به درمانگاه جهت تکمیل فرم  (این فرم ها توسط پزشک معالج تکمیل می شود ) وتحویل به مرکز مصاحبه

 5. به همراه داشتن دفترچه بیمه در صورت وجود  در روز مراجعه به درمانگاه .     

 6.     ب-3) فرم مربوط به مصاحبه حضوری تخصصی  (تحویل در مرکز مصاحبه)

 7. نمون برگ شماره 1  - فرم اطلاعات فردی ( گزینش  ) :  پرینت و تکمیل دقیق فرم(1 صفحه  پشت و رو )  به همراه دو قطعه عکس وکپی تمام صفحات شناسنامه ، کپی کارت ملی و کپی آخرین مدرک تحصیلی همراه داشتن آن در روز انجام مصاحبه تخصصی .

 8. فرم  (نمون برگ شماره 2 د  )  اعلام آمادگی  و   تحویل مدارک ومستندات  : پرینت در 1 نسخهو تکمیل دقیق فرم(  1 صفحه )  و الصاق یک قطعه عکس و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به مرکز مصاحبه تخصصی وحضوری بعد از اخذ تاییدیه در مرکز تحویل مدارک ومستندات .

 9. تکمیل و تحویل نمون برگ شماره 3  برای انجام مصاحبه اختصاصی : پرینت و تکمیل دقیق فرم(1 صفحه ) و همراه داشتن آن در روز انجام مصاحبه .

 10. فرم ( نمون برگ شماره 4- هـ  )  اظهار نظر پزشک در پایان مرحله اول معاینات : پرینت فرم ها (یک صفحه ) و تکمیل و همراه داشتن آن ها در روز مصاحبه مراجعه به درمانگاه الصاق با یک قطعه عکس در نمون برگ شماره (4-هـ ) و تحویل آن به پزشک در روز مراجعه به درمانگاه جهت تکمیل فرم  (این فرم ها توسط پزشک معالج تکمیل می شود ) وتحویل به مرکز مصاحبه .

 11. فرم  (نمون برگ شماره  6 هـ   )  اعلام آمادگی  و  تحویل مدارک ومستندات  : پرینت و تکمیل دقیق فرم(   4 صفحه )  و همراه داشتن آن ها در روز مراجعه به محل مصاحبه و تحویل به مرکز مصاحبه

 12.         د)  معرفی شدگانی که مبتلا به کووید 19 شده و درحالت قرنطینه و یا در بیمارستان بستری می باشند به شرطی که درطول مدت  انجام مصاحبه، مدارک و مستندات پزشکی  آنان، توسط والدین متقاضی و یا وکیل قانونی به اداره کل آموزش وپرورش استان معرفی شده ، ارائه شود و چنانچه  واجد شرایط تشخیص داده شود معاینات پزشکی و انجام مصاحبه  از این گونه متقاضیان، حداکثر تا تاریخ 13/12/1399 صورت گرفته و نتیجه آن جهت اقدامات بعدی طی مکاتبه رسمی به وزارت متبوع اعلام می گردد .

          ب-5)  فرم های مورد نیاز برای دانلود و پرینت :  

 13. دانلود فرم  (نمون برگ شماره 2 الف )  اعلام آمادگی  و  تحویل مدارک ومستندات 

 14. دانلود فرم  (نمون برگ شماره 2 د  )  اعلام آمادگی  و   تحویل مدارک ومستندات 

 15.    فرم  (نمون برگ شماره  6 – هـ   )  اعلام آمادگی  و  تحویل مدارک ومستندات 

 16. دانلود فرم 6-هـ -1  

 17. دانلود فرم 6-هـ 2
 18. دانلود فرم 6-هـ 3
 19. دانلود  فرم  (نمون برگ شماره 3)  اعلام آمادگی برای انجام معاینات پزشکی

 20. دانلود فرم ( نمون برگ شماره 4- الف) خود اظهاری و سوابق بیماری

 21. دانلو( نمون برگ شماره 4- ب ) معاینات پزشکید فرم

 22. دانلود فرم ( نمون برگ شماره 4- هـ  )  اظهار نظر پزشک در پایان مرحله اول معاینات

 23. دانلودنمون برگ شماره 1  - فرم اطلاعات فردی ( گزینش  )

به اشتراک بگذارید :