23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۰:۱۸:۲۱
کد مطلب:  RLZRpB7y
معاون سوادآموزی اصفهان در بازدید از امتحانات پیربکران اعلام کرد:
سواد و علم مبنای توسعه ی جوامع و ملت ها است .

معاون سوادآموزی و معاون آموزش ابتدایی و رییس ارزیابی عملکرد و رییس سنجش و ارزشیابی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از حوزه های امتحانی سواد آموزی پیربکران بازدید کردند. حوزه های آزمون امتحانات دوره ی انتقال منطقه پیربکران توسط بهمن امیدقائمی معاون سوادآموزی و شهین جوانی معاون آموزش ابتدایی و مهدی اسماعیلی رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرروش استان اصفهان مورد بازدید قرار گرفت .

 

 

معاون سوادآموزی و معاون آموزش ابتدایی و رییس ارزیابی عملکرد و رییس سنجش و ارزشیابی معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان از حوزه های امتحانی سواد آموزی پیربکران بازدید کردند.

حوزه های آزمون امتحانات دوره ی انتقال منطقه پیربکران توسط بهمن امیدقائمی معاون سوادآموزی  و شهین جوانی معاون آموزش ابتدایی و مهدی اسماعیلی رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرروش استان اصفهان مورد بازدید قرار گرفت .

در این بازدید آقایان هاشم زاده رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی اداره کل ، سهرابی رئیس آموزش و پرورش پیربکران و خانم مختاری مسئول سوادآموزی پیربکران حضور داشتند و سه حوزه ی آزمون نرجس خاتون ، آسیه و مولوی در شهر پیربکران و شهر بهاران بازدید شد و بازدید کنندگان ضمن ابراز رضایت و خرسندی از سلامت برگزاری آزمون ها؛ از نزدیک نتیجه ی تلاش چندماهه ی سوادآموزان در کلاسهای دوره انتقال سوادآموزی را مشاهده کردند .

امید قائمی و جوانی ضمن تقدیر از زحمات مجموعه ی آموزش و پرورش پیربکران و آموزش دهندگان ، آموختن سواد را  از نیازهای اساسی برای رشد و توسعه ی هر فرد و اجتماعی برشمرده و آموزش مهارتهای IT و مهارت های اساسی زندگی در کنار مهارت های همچون خواندن و نوشتن را از شاخصه های کلاسهای سوادآموزی معرفی کردند و برگسترش و تقویت آموزش های تلفیقی سواد و مهارت و حرفه در کلاسها تاکید نمودند .

آقایان اسماعیلی و هاشم زاده توجه خاص به ارتقاء و توانمندسازی آموزش دهندگان برای کیفیت بخشی به آموزش و توجه ویژه به شرایط و نیازهای روز مخاطبین را از راههای بهبود کار برشمرده و ایجاد تسهیلات و شرایط متناسب با ویژگی های  بزرگسالان را از خصوصیت های برنامه های سوادآموزی برشمردند.

مجتبی سهرابی رئیس آموزش و پرورش منطقه پیربکران با اشاره به اینکه سوادآموزی جزو اولویت ها و اهم فعالیت های آموزش و پرورش منطقه به شمار می رود اقدامات و برنامه های اجرا شده و در دست اجرای خود را برای تحقق اهداف سوادآموزی در منطقه تشریح کرد.

شایان ذکر است منطقه پیربکران در سال 94 در بین 40 ناحیه و منطقه استان اصفهان بیشترین درصد جذب سوادآموز در سه دوره ی سوادآموزی انتقال و تحکیم را به خود اختصاص داده است .

 

به اشتراک بگذارید :