18 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۲:۱۹:۰۳
کد مطلب:  fhx4Z6Er
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:
امسال طرح تعالی مدیریت در 220 واحد آموزشی استان اجرا می شود

برنامه تعالی مدیریت مدرسه آموزش و پرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل، پاسخ گویی بیشتر و توجه به نیاز های جامعه سوق خواهد داد.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: برنامه تعالی مدیریت مدرسه آموزش و پرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر برنامه و عمل، پاسخ گویی بیشتر و توجه به نیاز های جامعه سوق خواهد داد، اجرای دقیق خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی بر اساس تعاریف و شاخص های تعیین شده به مدیریت مدرسه فرصت می دهد با بهره گیری از یک سیستم هوشمند و کار آمد شناسایی و به کارگیری مطلوب منابع و ظرفیت های موجود، بهبود مستمر و تعالی فرآیند آموزشی تربیتی مدرسه را ممکن سازد.

وی افزود: برنامه تعالی مدیریت مدرسه سعی دارد با تکیه بر سند تحول بنیادین و نگاهی تعالی بخش ، مدرسه محور ، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز بر فرآیندهای مدیریتی شرایطی را فرآهم آورد تا کلیه عوامل مؤثر در مدیریت مدرسه ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود با اتخاذ رویکرد برنامه محوری نسبت به تعیین اهداف و طراحی برنامه ی عملیاتی مدرسه اقدام کند و با نگاهی تیزبین و نقاد به صورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ی راه یا برنامه ی عملیاتی و هدف های قصد شده بسنجد.

قاسمی ضرورت اجرای طرح در مدارس را از اولویت ها ذکر کرد و گفت: سیمای مدرسه در افق چشم انداز 1404 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با ویژگی های مترقی آن، سیاست ها و اولویت های ابلاغی وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر فانی مبنی بر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و بهبود مدیریت آموزشگاهی است.

وی از اجرای این طرح در 220 مدرسه استان  خبر داد و تصریح کرد:  ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل گیری انتظارات جدید والدین نسبت به ماهیت و کارکردهای مدرسه ما را بر آن داشت برنامه ریزی برای استقرار مدیریت برنامه محور ، کیفیت مدار و تعالی بخش در مدارس استان براساس اسناد بالا دستی داشته باشیم، لذا برنامه تعالی مدیریت مدرسه در راستای پاسخ گویی به این نیاز و ضرورت طراحی شده است.

به اشتراک بگذارید :