20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳:۲۱:۳۷
کد مطلب:  1399713
در سومین جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست دبیرشورای ترویج وزارت آموزش وپرورش
الگو وچارچوب پیشنهادی ‹‹ ترویج فرهنگ ایثاروشهادت›› جهت ارائه به شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش نهایی شد

محمدرضا رزاقی دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وزارت آموزش وپرورش درسومین جلسه کمیته مشورتی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از کلیه نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش که در تهیه و تدوین چارچوب و الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکرد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جهت ارائه به مقام عالی وزارت، به این دبیرخانه کمک فکری و مشورتی دادند، تشکرنمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران سومین جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثار وشهادت روز چهارشنبه دهم دی ماه 99 با حضور نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش در اداره کل امور شاهد وایثارگران تشکیل شددر ابتدای این جلسه محمدرضارزاقی ضمن بیان این که ترویج در زیر نظام ها، چرخش های تحول آفرین و ساحت های تربیتی سند تحول بنیادین می تواند ساری و جاری شود گفت مفهوم ترویج، مفهوم منعطف و ساده ای است و مهم این است که معاونت ها و سازمان ها و مراکز ستادی باید نقش خود را به خوبی تعریف و مشخص نمایند سپس  هر کدام از نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش درخصوص الگو وچارچوب ترویج و متولیان اصلی هر کدام از سیاست های کلی نظام، نقطه نظرات خود را بیان کرده و به تدوین بسته های تحولی، ترویجی تاکید کردند. در پایان جلسه رزاقی ضمن بیان این که اگر ترویج را در لفظ ببینیم، می توانیم بگوییم که در سند تحول بنیادین وجود ندارد ولی چنانچه ترویج را یک مفهوم یادگیرانه و عمیق بدانیم، سند تحول، سراسر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است گفت:  با این حال بهتر است که در سند تحول بنیادین نیز به صورت مستقیم به مفاهیم ترویجی پرداخته شود.

به اشتراک بگذارید :