16 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۴:۵۶:۰۲
کد مطلب:  1393411
در بستر سامانه شاد صورت پذیرفت:
یازدهمین نشست طرح گفتگوی هفته با میزبانی از مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش

.

 

یازدهمین نشست مجازی طرح گفتگوی هفته در اداره آموزش و پرورش منطقه 16 تهران با میزبانی از دکتر محمدحسین کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در بستر سامانه شاد و با حضور مدیران آموزش و پرورش مناطق  15 ،16، 17، 18 و 19 شهرتهران به کار خود ادامه داد.

به اشتراک بگذارید :