20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۸:۴۷:۰۴
کد مطلب:  1384051
جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست دبیرشورای ترویج وزارت آموزش وپرورش وباحضور مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران
درحال تدوین الگویی برای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت با محوریت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در وزارت آموزش و پرورش هستیم

محمدرضا رزاقی دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وزارت آموزش وپرورش در جلسه کمیته مشورتی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از کلیه نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش خواست تا در تهیه و تدوین چارچوب و الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکرد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با این دبیرخانه همکاری و همفکری داشته باشند

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران دومین جلسه کمیته ترویج فرهنگ ایثار وشهادت روز سه شنبه دوم دی ماه 99 با حضور خانم مظفر مشاور محترم وزیردر امور شاهد و ایثارگران و نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش در اداره کل امور شاهد وایثارگران تشکیل شددر ابتدای این جلسه محمدرضارزاقی ضمن بیان انتظارات دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار وشهادت از آموزش و پرورش گفت: این کمیته به عنوان نمایندگان تام الاختیار اعضای شورای ترویج،  نقش مهم و کلیدی دارد چرا که آنچه در شورای ترویج و در حضور مقام عالی وزارت می خواهد طرح و تصویب شود در حقیقت در این کمیته مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار می گیرد رزاقی با بیان این که لازم است در این کمیته سیاست های کلی را بومی سازی کنیم اظهارکرد موقعیت‌های تحقق ترویج در وزارت آموزش و پرورش عبارتند از حوزه های ستادی، استان‌ها، مناطق و مدارس البته باید توجه داشته باشیم نقطه اصلی و کانونی تحقق فعالیت های ترویجی مدرسه و دانش آموز است. دبیر شورای ترویج در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه  موضوع اصلی ترویج،  فرهنگی است که منجر به ایثار، فداکاری در بین مخاطبین می شود از کلیه نمایندگان شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش خواست تا در تهیه و تدوین چارچوب و الگویی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با رویکرد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با این دبیرخانه همکاری و همفکری داشته باشند در ادامه این جلسه سرکارخانم مظفر مشاورمحترم وزیر در امور شاهد و ایثارگران طی سخنانی گفت با توجه به فصل بازنگری سند تحول لازم است مفاهیم ترویجی در بازبینی دیده شود وی همچنین با اشاره به این که  حوزه های ستادی، استان ها و مناطق در قبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارای تعهد و مسئولیت هستند گفت: ضروری است معاونت ها گزارش فعالیت های خود را در حوزه ترویج ارائه نمایند. سپس هرکدام از نمایندگان اعضای شورای ترویج وزارت آموزش و پرورش، به بیان نقطه نظرات خود در حوزه ترویج پرداخته و به ضرورت مشخص شدن متولی ترویج در وزارت آموزش و پرورش، مطالبه گری اداره کل امور شاهد وایثارگران از معاونت ها نسبت به امر ترویج،  بهره برداری از یک فضای ویژه مجازی در بستر شاد با موضوع فعالیت های ترویج فرهنگ ایثار وشهادت، توجه ویژه به نقش آموزگاران و معلمان در ترویج فرهنگ ایثار و در نظر گرفتن پست های اداری برای ترویج در معاونت ها تاکید کردند. در پایان جلسه محمدرضارزاقی دبیر شورای ترویج ضمن با اهمیت خواندن مطالب مطرح شده گفت: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع در ارائه الگو و چارچوب ترویج در وزارت آموزش و پرورش جلسه سوم در آینده نزدیک با حضور فعالانه کلیه نمایندگان شورای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت برگزار می شود.

به اشتراک بگذارید :