18 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۷:۵۶
کد مطلب:  1382267
در حاشیه نشست شورای دادانشگاه شهید رجائی
تقدیر از برگزیدگان هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۹۹

از برگزیدگان هفته ملی پژوهش و فناوری سال ۹۹ دانشگاه شهید رجائی تقدیر شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی و به نقل از معاون پژوهش و فناوری، روز دوشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه شورای دانشگاه، از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری سال ۹۹ تقدیر به عمل آمد.

دکتر شمس اسفندآبادی با اشاره به برگزاری مراسم رسمی هفته پژوهش و فناوری به صورت برخط (آنلاین) افزود: با عنایت به دستورالعمل های ابلاغی، این مراسم با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی بعدازظهر روز دوشنبه یکم دی ماه در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رئیس محترم دانشگاه و اعضای شورای دانشگاه برگزار گردید، با تقدیم تندیس و لوح تقدیر از برترین های پژوهش و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۹۹ تقدیر شد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، اسامی برگزیدگان را به شرح زیر معرفی نمود:

ردیفنام و نام خانوادگیعنواننام دانشکده
۱آقای دکتر سعید علیائیرتبه نخست پژوهشگر و فناور برتر کشوری آ.پ.دانشکده مهندسی برق
۲آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمینشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهید رجائیدانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتر اسماعیل ضرغامینشان درجه ۱ پژوهش دانشگاه شهید رجائیدانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
۳آقای دکتر مهدی نیک عملسرآمد علمی کشوردانشکده علوم پایه
۴آقای دکتر جمال الدین مهدی­نژادپژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای دکتر مجتبی قربانیپژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده علوم پایه
آقای دکتر نصور باقریپژوهشگر برتر سال ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی برق
۵آقای دکتر وهاب نکوکارپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی برق
آقای دکتر مجید شاه­قلیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکتر معصومه صفخانیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی کامپیوتر
خانم دکتر رویا مجیدیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده علوم پایه
آقای دکتر حمیدرضا عظمتیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
خانم دکتر فریده حمیدیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر فرشته شهیدیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده علوم ورزشی
آقای دکتر موسی مظلومپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی عمران
آقای دکتر سید محمود فاطمیپژوهشگر شایسته تقدیر  سال  ۱۳۹۹ دانشگاهدانشکده مهندسی مواد و علوم بین رشته ای
۶آقای دکتر سروش پرویزیپژوهشگر شاخص (پژوهشگر با فعالیتهای پژوهشی شاخص)دانشکده مهندسی مواد و علوم بین رشته ای
۷آقای دکتر مجید کاشف

آقای دکتر غلامرضا لطفی

خانم دکتر فرشته شهیدی

آقای دکتر مجید صالح­پور

آقای دکتر هادی صمدی

خانم دکتر معصومه بقائیان

طرح پژوهشی برتردانشکده علوم ورزشی
۸آقای دکتر حسن جعفری

آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی

طرح فناورانه برتردانشکده مهندسی  مواد و علوم بین رشته ای

دانشکده مهندسی مکانیک

۹آقای دکتر محمدعلی ارجمنداستاد برتر شاهد و ایثارگردانشکده مهندسی عمران
۱۰خانم دکتر نسیم حسنیمحقق برتر دوره پسا دکتریپژوهشکده فناوری­ های نوین
خانم درسا فتوره چیدانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری)دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای سینا کمالی تبریزیدانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری)دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
خانم سعیده اسدیدانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری)دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
آقای حبیب قاسمی جونقانیدانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری)دانشکده مهندسی عمران
خانم مینا رجبی پارسادانشجوی برتر پژوهشگر (دکتری)دانشکده علوم پایه
آقای سجاد میرزا احمدیدانشجوی برتر پژوهشگر (کارشناسی ارشد)دانشکده مهندسی عمران
۱۱نشریه فناوری آموزشنشریه برتر
۱۲خانم فروغ سالاریهکارشناس پژوهشی برترمدیریت امور پژوهشی
آقای حسن احمدیکارشناس پژوهشی برتردانشکده مهندسی مکانیک
۱۳دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیدانشکده پژوهشی برتر
به اشتراک بگذارید :