20 ذیحجه 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴:۰۷:۳۷
کد مطلب:  1379335
بررسی شناسنامه مدارس شاهد، با حضور مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت و مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان
به دنبال تثبیت چارچوب واحد مبتنی برشناسنامه مدارس شاهد و سپس حرکت در مسیر کیفیت بخشی آموزشی پرورشی دانش آموزان مدارس شاهد هستیم

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، دومین ویدئو کنفرانس بررسی نحوه اجرای شناسنامه مدارس شاهد استان سمنان با حضور محمد رضا رزاقی مدیرکل امور شاهد وایثارگران وزارت آموزش و پرورش، دستورانی مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان، سماوی رئیس اداره شاهد استان، معاونان، کارشناسان و مدیران مدارس روز چهارشنبه 26 آذرماه 99 برگزار شد.

در این جلسه پس ازتشکر و خوش آمدگویی سرکار خانم سماوی به مدیران کل، نمایندگان معلمان و انجمن اولیاء و مربیان ، مدیران مدارس شاهد، کارشناسان و کلیه شرکت کنندگان ، آقای دستورانی مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان، طی سخنانی مبسوط گفت: تلاش کردیم مبنای برنامه و اقدام هایمان، مبتنی برسند تحول بنیادین، ساحت های تربیتی و در مجموعه مدارس شاهد، شناسنامه مدارس شاهد و ایجاد سبک منسجم در این مدارس باشد. رئیس ستاد اجرایی شاهد آموزش وپرورش استان سمنان  با توجه به روح حاکم برسند تحول گفت: معتقدم اداره کل امور شاهد و ایثارگران و همچنین ادارات شاهد استان ها، به دو واژه مهم ‹‹ هویت ›› و ‹‹ کیفیت ›› که در سند تحول آمده، باید دقت مضاعف داشته باشند چرا که پدران، دانش آموزان وفرزندانی که در این مدارس در حال تحصیل هستند، با کیفیت ترین  هدیه الهی را که همان جانشان است نثار این مرز و بوم کردند و با نثار این هدیه محبوب، هویت دینی و انقلابی به ملت ایران دادند. در ادامه این جلسه، تعدادی از کارشناسان، مدیران و نمایندگان معلمان، مدیران و انجمن اولیاء و مربیان، به بیان نقطه نظرات و چالش هایی که با آن مواجه هستند پرداختند.

 سپس مدیرکل امور شاهد وایثارگران وزارت آموزش و پرورش، طی سخنانی گفت: ما در تولید شناسنامه مدارس شاهد دقیقا نگاه تعلیم و تربیتی سند تحول بنیادین و ساحت های تربیتی را لحاظ کرده ایم و از مدیران مدارس شاهد انتظار داریم مشخص نمایند هر فعالیتی را که در مدرسه انجام می دهندکدام یک از ساحت های تربیتی را هدف گذاری کرده اند  دبیر ستاد مرکزی شاهد و ایثارگران در تبیین ویژگی های شناسنامه مدارس شاهد اظهارکرد ما اساسا از درون شناسنامه، نمی خواهیم مدیران مدارس مشق شب بنویسند یا تعدادی برگه پر کرده و برای ما بفرستند شناسنامه مدارس شاهد همچون قطب نمایی است که به ما هشدار می دهد  آیا ما در مسیر خاستگاه، فلسفه، اهداف و اختصاصات مدارس شاهد هستیم یا نه؟ رزاقی دربخشی از سخنان خود خطاب به مدیران حاضر در جلسه گفت: شما اگر شناسنامه مدارس شاهد را با عینک سند تحول بنیادین ورق بزنید خواهید دید که در واقع ما به مدیر مدسه کمک کرده ایم هم  برنامه سالانه خود را تدوین کند و  هم تقویم اجرایی و از همه مهمتر این که خودش، خود ارزیابی نماید که در مسیر تحقق برنامه ها و فعالیت های مدرسه موفق بوده یانه. مدیرکل شاهد و ایثارگران در پایان با اشاره به اینکه قطار ما در مسیر شناسنامه فعالیت ها و با توجه به خاستگاه، فلسفه، اهداف و اختصاصات مدارس شاهد به راه افتاده است اینک لازم است به دنبال تثبیت چارچوب واحد مبتنی برشناسنامه مدارس شاهد و سپس حرکت در مسیر کیفیت بخشی آموزشی پرورشی دانش آموزان مدارس شاهد باشیم.

 

 

به اشتراک بگذارید :