18 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۵:۳۶:۵۵
کد مطلب:  1374683
به استناد گزارش های بین المللی
۶ استاد دانشگاه شهید رجائی در فهرست ۲% دانشمندان برتر جهان

شش عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجائی در فهرست ۲% دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

شش نفر از اساتید دانشگاه شهید رجائی برای نخستین بار در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

 

مدیر دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه افزود: در این خصوص با انتشار اسامی ۱۶۰ هزار دانشمند دو درصد برتر دنیا توسط پایگاه جهانی Scopus شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی در این فهرست دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری، در این فهرست حدود ۴۳۳ نفر دانشمند از کشورمان در زمره دانشمندان دو درصد برتر حضور دارند. بنا بر این گزارش اعضای هیات علمی نامبرده در زیر از دانشگاه شهید رجائی در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته اند:

 

دکتر سعید علیائی استاد دانشکده مهندسی برق

دکتر مجتبی قربانی استاد دانشکده علوم پایه

دکتر حمیدرضا تقی یاری دانشیار دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

دکتر رویا مجیدی دانشیار دانشکده علوم پایه

دکتر علیرضا داوری دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتر جواد بهشتیان دانشیار دانشکده علوم پایه

 

شایان ذکر است فهرست دانشمندان دو درصد برتر، توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده و اسامی ۱۶۰ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌ است.

 

به اشتراک بگذارید :