23 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۰۹:۲۹:۰۳
کد مطلب:  1372281
معاون پرورشی و فرهنگی شهرستان‌های استان تهران:
پژوهش و بررسی تطابق اهداف جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزان با اسناد فرادست

برای اولین بار در کشور در طول برگزاری 38 دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور پژوهش و بررسی تطابق اهداف جشنواره فرهنگی هنری دانش‌آموزان با اسناد فرادست انجام می‌شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، سید مجتبی هاشمی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به پژوهشگران، محققان و فعالان این عرصه گفت: برای اولین بار در کشور در طول برگزاری 38 دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آمزان سراسر کشور پژوهش بررسی تطابق اهداف جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر کشور با اسناد فرادست انجام می شود.

هاشمی گفت: پژوهش حاضر با اهداف؛ تعیین تطابق اهداف جشنواره فرهنگی و هنری با اهداف دوره های تحصیلی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، تعیین تطابق اهداف جشنواره فرهنگی و هنری با اهداف تربیتی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران،  تعیین تطابق اهداف جشنواره فرهنگی و هنری با اهداف حوزه های یادگیری برنامه درس ملی،  تعیین تطابق اهداف جشنواره فرهنگی و هنری با اهداف ساحت‌های شش‌گانه تربیتی، تعیین تطابق اهداف اسناد فرادست با یکدیگر، اولویت‌بندی اهداف جشنواره فرهنگی و هنری از منظر صاحب نظران و تعیین همبستگی نسبت توجه به اهداف در اسناد فرادست با  دیدگاه صاحب نظران انجام می پذیرد.

وی در ادامه گفت: روش مورد نظر جهت اجرای مطالعه ی پیشنهادی آمیخته و ترکیبی از روش های کمی و کیفی است. در روش کیفی تلفیقی از روش تحلیل محتوای اسنادی با رویکرد جهت دار و تکنیک تحلیل موضوعی و روش مقایسه‌ای و روش‌های آمار توصیفی، مدل فریدمن و همبستگی پیرسون است.

این مقام مسئول اشاره کرد: جامعه آماری پژوهش مذکور در حیطه اسناد شامل مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اهداف دوره های تحصیلی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، هم چنین راهکارنامه و دستورالعمل های جاری و موجود در آرشیو آموزش و پرورش مربوط به 38 دوره مسابقات فرهنگی و هنری است که بصورت کامل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

هاشمی در پایان ضمن تشکر صمیمانه از مدیر گروه این پژوهش، سرکار خانم دکتر یاری افزود:  امیدواریم با یافته های حاصل از این پژوهش شاهد موفقیت های چشمگیر حوزه پرورشی درعرصه ی مسابقات و جشنواره های فرهنگی هنری باشیم و بتوانیم با استفاده از خرد جمعی سبب ارتقاء و مرتبه پژوهشی حوزه پرورشی و فرهنگی را  فراهم آوریم.

به اشتراک بگذارید :