22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۰:۳۲:۱۰
کد مطلب:  1363381
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران:
توجه به اهداف سند تحول بنیادین در برنامه درسی دانش آموزان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران  گفت: با توجه به اینکه فضای مجازی محیطی باز و مملو از اطلاعات مختلف می باشد باید نهایت تلاش مدیران و معلمان عزیز معطوف به برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش باشد و از بروز برنامه پنهان جلوگیری شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، غلامرضا بختیاری معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به اینکه آموزش و پرورش امروز به دلیل تغییر رویکرد در امر تعلیم و تربیت به سمت استفاده از تکنولوژی و فضاهای مجازی و اینترنت سوق داده شده است، اظهار داشت:  ما متولیان امر تعلیم و تربیت اسلامی باید بتوانیم از این ظرفیت بسیار خوب برای آموزش مفید، تمام تلاش خود را معطوف داشته و برنامه درسی قصد شده (کتابهای درسی) را بطور کامل و جامع مورد آموزش قرار دهیم .

وی افزود: در این فرصت همانطور که در مدارس بصورت حضوری برنامه های درسی پنهان نیز می توانست در برخی موارد آموزش را مورد آسیب قرار دهد در فضای مجازی این مجال بازتر و گسترده تر می باشد و لذا با دقت و حساسیت بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.

بختیاری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم که برنامه های درسی پنهان در این محیط توجه دانش آموز را به مسائل غیر درسی (غیر مفید) جلب نماید، تصریح کرد: باید مسیر هدایت را از طریق برنامه درسی قصد شده به تصویر بکشیم و معلمان عزیز با تلاش خود دانش آموزان را در حوزه آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین و آموزش های آموزشی و پرورشی تعیین شده هدایت نمایند .

وی با اشاره به اینکه معلمان عزیز باید  تمام افکاردانش آموز را با خلاقیت در تدریس خود به اهداف کتب درسی گسیل نمایند، خاطرنشان کرد: قطعا معلمان عزیز و توانمند نسبت به این موضوع اقدامات موثری را خواهند داشت.

به اشتراک بگذارید :