15 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۰۹:۲۴:۱۱
کد مطلب:  4yaTFngT
معاون آموزش ابتدایی قزوین:
جلسه آموزش اولياي دانش آموزان پايه اول ابتدايي برگزار شد

جلسه آموزش اولياي دانش آموزان پايه اول ابتدايي با محوریت رشد و پيشرفت تحصيلي-تربيتي دانش آموزان برگزار شد.

جلسه آموزش اولياي دانش آموزان پايه اول ابتدايي با حضور رضا طاهرخاني معاون آموزش ابتدايي استان، سید نجم الدین حسيني رئيس اداره دوره اول ابتدايي، احمدي ريیس اداره استثنايي، سيد يداله حسيني رئيس اداره مشاوره، جعفري زاده رئيس اداره انجمن اولياء و مربيان و جمعي از كارشناسان حوزه ابتدايي و مشاركت هاي مردمي در اتاق معاونت آموزش ابتدايي اداره كل برگزار شد.

رضا طاهرخاني معاون آموزش ابتدايي به اهميت و جايگاه آموزش اولياي دانش آموزان پايه اول در فرآيند رشد و پيشرفت تحصيلي-تربيتي دانش آموزان، تهيه منابع مورد نياز و استفاده از پتانسيل ادارات مختلف، تمهيد مقدمات كارگاه ها در زمينه مقررات عمومي، آشنايي با ويژگي هاي دوران رشد و ... مطالبي را عنوان كردند.

سید نجم الدین حسيني رييس اداره دوره اول ابتدايي نیز در اين جلسه در خصوص لزوم تهيه بسته آموزشي و توزيع در سطح مدارس طبق جدول زمانبندي براي آگاهي و آشنايي اولياء با فرآيند رشد و روند آموزش تاكيد كردند.

احمدي رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي با بيان اين نكته كه اداره استثنايي آمادگي توزيع برگه ها و بروشور هاي مرتبط با موضوع را دارد نياز خانواده ها را مهم ترين عامل اين آموزش دانستند.

گفتنی است در این جلسه در خصوص تهيه بخشنامه به همراه جدول زمانبندي و ارسال به نواحي و مناطق تابعه، توليد بسته آموزشي با مشاركت ادارات عضو و توزيع بين اولياء، تشكيل جلساتي با حضور رؤساي آموزش و پرورش، معاونين آموزشي مناطق و مديران مدارس، تهيه فيلم هاي آموزشي و پخش برنامه در پايگاه سنجش، آموزش تخصصي مدرسان و معرفي آنان به نواحي و مناطق تابعه گفت و گو و تبادل نظر گردید.

به اشتراک بگذارید :