16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰۹:۴۰:۰۰
کد مطلب:  1352945
گزارش برگزاری نشست :
" رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ "

اولین نشست از سری نشست های تخصصی «رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ در راستای اهداف تحولی» از ساعت 13 تا 15 روز یکشنبه 2 آذر 1399 با حضوراساتید مدعو، مدیر و اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ برنامه ریزی درسی، تعدادی از دبیران تاریخ، اعضای انجمن ایرانی تاریخ و شماری از اساتید دانشگاه فرهنگیان بر بستر فضای مجازی برگزار شد.

گزارش برگزاری نشست:

" رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ "

اولین نشست از سری نشست های تخصصی «رویکرد معرفت شناختی مناسب برای آموزش تاریخ در راستای اهداف تحولی» از ساعت 13 تا 15 روز یکشنبه 2 آذر 1399 با حضوراساتید مدعو، مدیر و اعضای هیئت علمی پژوهشکدۀ برنامه ریزی درسی، تعدادی از دبیران تاریخ، اعضای انجمن ایرانی تاریخ و شماری از اساتید دانشگاه فرهنگیان بر بستر فضای مجازی برگزار شد.

http://rie.ir/includes/tm.aspx?s=1_16437.jpg|1110000!1011!300!180!90!300!2008%20rie.ir%20-%20All%20Rights%20Reserved!000000!20!13!ffffff!14!logosample.gif!4!13&m=b35585707d63f7a12da

در این نشست، پس از خوشامدگویی توسط دکتر حسنی و دکتر رحیمی نژاد، توضیح مختصری در خصوص ضرورت و هدف نشست توسط دکتر عباسی پرتوی مقدم داده شد. پس از آن دکتر خسرو باقری، متخصص فلسفۀ تعلیم و تربیت و عضو هیئت علمی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به عنوان اولین سخنران مباحث خود را ارائه دادند. ایشان نخست با برشمردن ویژگی های متمایز آموزش تاریخ و تفاوت آن با سایر دروس، به بیان برخی از چالش هایی که تدریس این درس با آن مواجهه است پرداختند. سپس با اشاره به برخی نظریه ها در خصوص شناخت و معرفت تاریخی، تأثیر آنها را بر برنامۀ درسی تاریخ تشریح کردند.

سخنران بعدی نشست دکتر مسعود صادقی، متخصص فلسفۀ علم و رئیس پژوهشکدۀ فلسفۀ علم دانشگاه تهران، بود که در ابتدای سخنانش به سطوح مختلف آموزش تاریخ اشاره کرد. ایشان تصریح کردند که نظریۀ معرفت با واسطه و از طریق روش پژوهش و شیوۀ تاریخ نگاری بر فرایند آموزش تاریخ تأثیر می گذارد. دکتر صادقی سپس با تشریح ویژگی طیفی از دیدگاه ها و نظریۀ های معرفت تاریخی به دلالت های آنها در روش پژوهش و آموزش تاریخ اشاره کرد. وی در جمع بندی مباحثش، دیدگاه و معرفتی مدرنیست ها را که حدواسط نظریۀ عینیت گرایی (سنت گرایان) و نظریۀ ذهنیت گرایی (پست مدرنیست ها) است، برای آموزش موثر و کارآمد تاریخ مفید دانست.

سخنران پایانی نشست دکتر زهیر صیامیان، متخصص تاریخ ایران اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، بود. وی نخست نقش و اهمیت آموزش تاریخ را در فرایند دولت –ملت سازی، تقویت هویت ملی و تربیت اجتماعی و ارتقای مدنیت از طریق پرورش شهروند ماهر تشریح کرد. سپس ویژگی ها و مولفه های آموزش موثر و روزآمد تاریخ را به تفصیل شرح داد.

گزارش مفصل مباحث مطرح شده در این نشست متعاقبا از سایت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش منتشر خواهد شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :