14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰۸:۵۲:۰۰
کد مطلب:  1352819
گزارش مختصری از:
" فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 "

فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش در سال 1399

گزارش مختصری از فعالیت‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش در سال 1399 منتشر شد

 

در راستای پیشبرد برنامه‌های ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش و به منظور بررسی، ارزشیابی و مستندسازی از فعالیت‌های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و گرامیداشت فعالیت‌های پژوهشی مجموعه آموزش و پرورش کمیته‌های ویژه‌ای به شرح زیر و با شرح وظایف مشخص تعیین گردید:

 1. کمیته ارزیابی و انتخاب پژوهشگر و فناور برتر
 2. کمیته ارزیابی طرح‌های پژوهشی برتر
 3. کمیته ارزیابی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری برتر
 4. کمیته ارزیابی تجارب برتر در حوزه مدیریت پژوهش
 5. کمیته ارزیابی فعالیت‌های کمیته‌های پژوهشی حوزه ستادی وزارت متبوع
 6. کمیته ارزیابی فعالیت‌های شورای تحقیقات برتر استانی
 7. کمیته ارزیابی و انتخاب دانش آموزان پژوهشگر برگزیده
 8. کمیته ارزیابی و انتخاب رؤسای پژوهش سراهای دانش آموزی برگزیده
 9. کمیته ارزیابی و انتخاب دانشجو معلمان پژوهنده برگزیده

هریک از کمیته‌های فوق فعالیت‌های خود را مطابق با شرح وظایف محوله آغاز نموده و موارد ارسالی از بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش (استان‌ها و حوزه ستادی) در کمیته‌های مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته‌اند.

 1. اسناد و مدارک 16 پژوهشگر و فناور برتر از سراسرکشور
 2. 25 عنوان طرح پژوهشی
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 25 سند
 4. تجارب برتر مدیریت پژوهش( 15 مجموعه)
 5. فعالیت‌های پژوهشی و پشتیبانی پژوهش(21 استان)

مطابق با برنامه تعیین شده، ارزیابی مدارک و مستندات دریافت شده تا تاریخ 1399/9/5 ادامه خواهد یافت.

به اشتراک بگذارید :