14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰۸:۴۵:۵۶
کد مطلب:  1352807
به صورت نیمه حضوری برگزار شد:
" جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی "

​​​​​​​جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی در تاریخ 1399/8/25 به صورت نیمه حضوری برگزار شد.

جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی در تاریخ 1399/8/25 به صورت نیمه حضوری با حضور سردبیر فصلنامه استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهود ، جناب آقای دکتر علی‌پور معاون سردبیر و مدیر داخلی فصلنامه ، سرکار خانم دکتر فرهبد رییس پژوهشکده کودکان استثنایی و اعضای محترم هئیت تحریریه، جناب آقای دکتر به پژوه، سرکار خانم دکتر سیف نراقی و سرکار خانم دکتر محمداسماعیل، جناب آقای دکتر بهنام بهراد ، رئیس گروه پژوهشی اختلالات رفتاری و یادگیری پژوهشکده و همچنین سرکار خانم مریم باقری مدیر سامانه فصلنامه تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه سرکار خانم دکتر فرهبد ضمن تشکر بابت همکاری جهت تشکیل این جلسه بویژه با توجه به شرایط مواجهه با بیماری کوید-19، به تشریح مسائل مربوط به فصلنامه پرداختند.  سپس هریک از اساتید نقطه نظرات خود را درخصوص مسائل مطرح شده عنوان نمودند که جمع بندی نظرات به شرح زیر است:

  • مقرر شد جهت ارتقائ فصلنامه راهنمای نگارش و تدوین مقالات بررسی و اصلاح گردد.
  • تصمیم گرفته شد تا ده مقاله  آماده چاپ برای هر شماره جهت تایید نهایی برای اعضای هیئت تحریریه ارسال شود.
  • مقرر شد تا اعضای هیئت تحریریه جهت تسریع در داوری، اسامی داوران خبره و جوان در رشته های مختلف را به دفتر فصلنامه معرفی کنند.
  • توصیه هایی جهت تقویت ویراستاری فارسی و انگلیسی فصلنامه ارائه گردید.
  • تصمیم گرفته شد تا فراخوانی برای دریافت مقاله با موضوعاتی در ارتباط با تاثیر بیماری کوید 19 در زمینه تمامی مسایل آموزشی و توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه در همه گروهها اقدام شود.
به اشتراک بگذارید :