18 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۰:۲۳:۴۹
کد مطلب:  1agBscCN
مدیر کل آموزش وپرورش استان قزوین
امسال بیش از 1000طرح اقدام پژوهی از سوی معلمان پژوهنده استان ارائه خواهد شد

امسال بیش از 1000طرح اقدام پژوهی از سوی معلمان پژوهنده استان ارائه خواهد شد وامیدواریم بتوانیم بااستفاده از این طرحهای ارزنده همکاران فرهنگی گامی در جهت کیفی نمودن برنامه های آموزش وپرورش استان برداریم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان قزوین گفت:به منظور ترغیب به حل مسائل آموزشی و تربیتی از طریق پژوهش در عمل ، توسعه اندیشه پژوهشگری در بین معلمان و سایر كاركنان، بهره گیری از تجارب معلمان پژوهنده و نوآور و ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی برنامه معلم پژوهنده با مشاركت فعال شورای تحقیقات استان به اجرا درآمده است که از طریق آن همكاران فرهنگی می توانند به اقدام پژوهی بپردازند .

وی افزود: معلمان و مربیان آگاه و علاقمند می توانند در مورد مسائلی كه در كلاس درس یا مدرسه با آن مواجه هستند به پژوهش بپردازند. زمینه‌ها و محورهای موضوعی ،گزارش معلمان در مورد مسائلی است كه در كلاس درس یا مدرسه با آن مواجه بوده‌اند. این موضوعات عبارت از چگونگی تدریس یك مفهوم علمی با موضوع درسی، تولید روش حل مسایل رفتاری دانش‌آموزان در موارد خاص و شیوه‌های اداره كلاس مرتبط با تعلیم و تربیت بوده است.

قاسمی تصریح کرد:واقعیت این است كه فلسفه وجودی طرح معلم پژوهنده برای رفع و علاج موانع، مشکلات و نارسایی های فعلی آموزش و پرورش بوده است نه در جهت گسترش فرهنگ پژوهشی در كشور . علیرغم این كه در هفته پژوهش فراخوان های مقالات و همایش های پژوهشی عدیده ای همه ساله برگزار می گردد ولی در جهت گسترش تفكر پژوهشی موفقیت چندانی حاصل نشده است .

قاسمی مدیرکل آموزش وپرورش استان قزویندرادامه افزود: امسال بیش از 1000طرح اقدام پژوهی از سوی معلمان پژوهنده استان ارائه  خواهد شد وامیدواریم بتوانیم بااستفاده از این طرحهای ارزنده همکاران فرهنگی گامی در جهت کیفی نمودن برنامه های آموزش وپرورش استان برداریم.

ایشان در ادامه به پژوهش سراهای دانش آموزی اشاره کرد وعنوان نمود: ایجاد شرایط و امكاناتی كه رشد خلاقیت ها و ارتقای دانش وتوانایی دانش آموزان را به تناسب استعدادهای آنان فراهم نماید یكی از اهداف اساسی آموزش وپرورش است . لذاتحقق این هدف با توجه به تفاوت توانمندی های دانش آموزان و نیز كثرت جمعیت دانش آموزی مستلزم دسترسی به منابع و امكانات مناسب است , ولی محدودیتهای موجود عمدتاً انجام برنامه های مبتنی برگستره استعدادها و تفاوت های فردی دانش آموزان را با مشكل مواجه می سازد.

لذا ایجاد زمینه هایی همچون پژوهشسراهای دانش آموزی  بـرای افـراد عـلاقمند و مستعدی كه با روحیه تحقیق و پژوهش در تعمیق و گسترش آموخته های خود اهتمام دارند  این امکان را می دهد تا دانش آموزانی اهل تحقیق وپژوهش تربیت شوند./خ

به اشتراک بگذارید :