20 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۲:۱۷
کد مطلب:  v1nyrATM
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:
پوشش بالای 100 درصد نوآموزان در طرح سنجش بدو ورود به دبستان در استان اصفهان

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3، جمعی از روسا و کارشناسان اداره استثنایی آموزش و پرورش، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی به همت معاونت آموزش ابتدایی اداره کل در دبستان ندای اسلام واقع در ناحیه 3 برگزار شد.

 

 

 

اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3، جمعی از روسا و کارشناسان اداره استثنایی آموزش و پرورش، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی به همت معاونت آموزش ابتدایی اداره کل در دبستان ندای اسلام واقع در ناحیه 3 برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در سال گذشته78 هزار نوآموز مورد سنجش قرار گرفتند که طبق آمارهای موجود، پوشش بالای 100 درصد نوآموز در استان اصفهان را داشتیم.

شهین جوانی اظهار کرد: در سال گذشته گاهی مشاهده کردیم که همکاران دقت لازم بر روی ثبت نام دانشآموزان نداشتند که در این زمینه باید ارزیابیهای لازم صورت بگیرد.

وی افزود: خوشبختانه در سال گذشته با تشکیل تیم مربوطه از دانشگاه علوم پزشکی، فعالان در اداره استثنایی و آموزش ابتدایی اقدام به شناسایی قبل از موعد دانشآموزان با نیاز ویژه جهت سنجش کردیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: امسال خوشحال هستیم که کار سنجش زودتر از زمان موعد آغاز شده است و به همین منظور، آموزش به هنگام را با همکاری اداره استثنایی و سایر همکاران شروع کردیم.

وی بیان کرد: باور ما این است که نباید کودک بازمانده از تحصیل یا کودکی تارک از تحصیل داشته باشیم چرا که وظیفه وجدانی، انسانی و اجتماعی خود می بینیم که همه کودکان از تحصیل بازمانده را به مدارس جهت تحصیل جذب کنیم.

جوانی با بیان اینکه اگر نیاز است تا دانشآموزی در مدرسهای خاص تحصیل کنند باید بسترهای لازم فراهم شود، گفت: در این راستا باید اقدامات مهمی انجام دهیم تا بلکه دانشآموزان دچار آسیبهای جدی نشوند.

وی اعلام کرد: در سال گذشته78 هزار نوآموز مورد سنجش قرار گرفتند که طبق آمارهای موجود، پوشش بالای 100 درصد نوآموز در استان اصفهان را داشتیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، یکی دیگر از اهداف اجرای طرح  سنجش را تعیین جایگاه آموزشی دانشآموزان دانست و افزود: بدون شک هدف مذکور با اجرای این طرح تحقق پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه نباید حتی یک کودک بازمانده از تحصیل و بازمانده از طرح سنجش داشته باشیم، گفت: به لحاظ تحقق این امر، در سال گذشته دانشآموزان عشایر با طی کردن فرسنگها مسیر تحت پوشش طرح سنجش قرار گرفتند تا بلکه بر روی آنها نیز بتوانیم ارزیابیهای جسمی و روانی و روحی و مداخلههای به موقع داشته باشیم.

جوانی ادامه داد: امسال نیز فرم سلامت را به برگه های سنجش اضافه کردیم که متولیان امر دقت لازم را داشته باشند چرا که گامی در راستای سلامت دانشآموزان است و زمانی که دانشآموزان از نیازهای پایه برخوردار نباشند، نمیتوانند در کلاس درس حضور پیدا کنند.

وی همچنین اضافه کرد: دانش آموزانی که نیاز به ارزیابی مجدد دارند باید شناسایی شوند  و از ارجاع آنها به کلینیکهای تخصصی با هزینههای گزاف و سنگین نیز جلوگیری به عمل آورد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان  بیان کرد: طرح سنجش نوآموزان فرصتی است تا با شناخت دقیق فرزند خود در پیشگیری یا رفع ناتوانیهای جسمی و ذهنی او بکوشیم.

 

به اشتراک بگذارید :