15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۱:۳۵:۰۰
کد مطلب:  1339153
برنامه‌های درسی جمعه 23 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 23 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه 23 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰فرهنگ و هنر طراحی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ فرهنگ و هنر - تصویر سازی ( انواع خط ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر - تصویر سازی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مهارت های تربیتی - مهارت های تفکر

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰تا:۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷تا۱۷:۳۰ تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

به اشتراک بگذارید :