15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۸:۲۹:۴۶
کد مطلب:  1335330
برنامه‌های درسی جمعه 16 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 16 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه 16 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ ریاضی یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ شیمی یک - پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ فصل ۲الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ علوم وزندگی بامحوریت پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری - فناوری اطلاعات ( جلسه دوم ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کاروفناوری - آموزش الکترونیک ( جلسه دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کاروفناوری - ترسیم با رایانه (جلسه دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰تا:۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷تا۱۷:۳۰ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

به اشتراک بگذارید :