15 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۹:۴۵:۰۰
کد مطلب:  1334301
برنامه‌های درسی چهارشنبه 14 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 14 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزچهارشنبه 14 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ حقوق و دستمزد- رشته حسابداری - پایه ۱۱ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ فصل دو فناوری الزامات محیط کار - پایه ۱۰ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ فنی رایانه رشته نقشه کشی -پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ طراحی چهره - پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ مدلسازی کت با یقه خاص - پایه ۱۱- رشته خیاطی لباس شب و عروس - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی - ادبیات بومی( نام آوران کوچک ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی - ادبیات بومی (گذار از گدار داستان ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی - ادبیات بومی (شکر نعمت ،نعمتت افزون کند) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠مهارت های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۱/ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲/ قضیه تالس -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۸ احکام ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ احکام ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

به اشتراک بگذارید :