16 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۸:۲۵:۰۰
کد مطلب:  1329224
برنامه‌های درسی جمعه 9 آبان شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 9 آبان ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه 9 آبان ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی جلسه سوم رشته ساختمان پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه ادامه پودمان ۲ رشته ماشین ابزار پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ تاریخ هنر ایران ادامه هنر و تمدن هخامنشی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ ریاضی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ریاضی زندگی با محوریت پایه سوم

ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ششم

ساعت۱۲:۳۰تا ۱۳اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵فرهنگ و هنر (طراحی ) پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر طراحی تزئینات معماری پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر ترکیب بندی حروف پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی هوش های چند گانه

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای  درس انتخابی  مشترک تمام رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قرآن ومعارف:

ساعت ۸ درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی .

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵درس اصول وعقاید و زندگی۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ درس اصول و عقاید۳رشته علوم ومعارف اسلامی.

به اشتراک بگذارید :